LBF-orienterer nr. 218 12/10-1995

Erklæring om indeståelse for retsanmærkninger
Erklæring om vedståelse af regaranti


Landsbyggefonden har meddelt realkreditinstitutterne en ny erklæring om indeståelse for sletning af retsanmærkninger og om vedståelse af regaranti.

Den nye generelle erklæring af 24. juli 1995, som vedlægges til orientering, er bredere formuleret end de hidtidige erklæringer. Den er nødvendiggjort af den igangværende omprioritering af visse almennyttige boligafdelinger m.v. Men opmærksomheden henledes på, at den finder anvendelse i en række andre tilfælde, hvor almennyttige afdelinger skal optage realkreditlån.

Formålet med erklæringen er, at tinglysning og udbetaling af realkreditlån skal kunne ske uden forsinkelse.

Erklæringen afløser fondens generelle indeståelseserklæring af 3. marts 1992 og fondens erklæringer af 8. september 1993 og 3. januar 1994 om vedståelse af regaranti.

Denne orientering afløser punkt 2 i BLF-orienterer nr. 201 af 26. januar 1994.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Gorm Nilsson

Erklæring om indeståelse for retsanmærkninger
Erklæring om vedståelse af regaranti


Landsbyggefonden har meddelt realkreditinstitutterne en ny erklæring om indeståelse for sletning af retsanmærkninger og om vedståelse af regaranti.

Den nye generelle erklæring af 24. juli 1995, som vedlægges til orientering, er bredere formuleret end de hidtidige erklæringer. Den er nødvendiggjort af den igangværende omprioritering af visse almennyttige boligafdelinger m.v. Men opmærksomheden henledes på, at den finder anvendelse i en række andre tilfælde, hvor almennyttige afdelinger skal optage realkreditlån.

Formålet med erklæringen er, at tinglysning og udbetaling af realkreditlån skal kunne ske uden forsinkelse.

Erklæringen afløser fondens generelle indeståelseserklæring af 3. marts 1992 og fondens erklæringer af 8. september 1993 og 3. januar 1994 om vedståelse af regaranti.

Denne orientering afløser punkt 2 i BLF-orienterer nr. 201 af 26. januar 1994.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Gorm Nilsson

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.