LBF-orienterer nr. 228 9/12-1996

LBF-orienterer

Forsøg med forvaltningsrevision m.v.

Som led i opfølgning på aftale mellem Boligministeriet og Boligselskabernes Landsforening i forbindelse med initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m. opfordrer Landsbyggefonden hermed almene boligorganisationer til at indsende forsøgsprojekter vedrørende indførelse af forvaltningsrevision m.v.

Boligministeren har oplyst over for Folketinget, at der fra årskiftet 1997/98 påregnes indført en ordning med forvaltningsrevision i alment boligbyggeri. Opbygning i den forbindelse af nødvendigt sammenligningsgrundlag m.v. ("referenceramme") indgår i Boligministerens lovforslag L42, som er fremsat i Folketinget d. 30. oktober 1996. Det drejer sig bl.a. om obligatorisk indberetning af regnskaber på EDB-medium og hjemmel for Landsbyggefonden til at afholde udgifter til temaundersøgelser ved-rørende udvalgte forvaltningsområder i de almene boligorganisationers virksomhed.

Indtil det generelle forvaltningsrevisionskoncept kommer til politisk drøftelse er det aftalt, at der gennemføres forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos interesserede almene boligorganisationer. Deltagelse i forsøget indebærer mulighed for at præge debatten om udformning af et forvaltningsrevisionskoncept for den almene boligsektor og støtte til evaluering af forsøgsresultater m.m. De konkrete merudgifter til forvaltningsrevision i forsøgsperioden forudsættes "indsparet" ved driftsforbedringer i de kommende år.

Det er den enkelte boligorganisation, som selv fastlægger indhold og omfang af et forsøgsprojekt, idet forsøget dog skal indeholde det statslige forvaltningsrevisionskoncept, jf. Rigsrevisions vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner m.v. (Rigsrevisorloven § 4). Det er f.eks. muligt, at udvide den sædvanlige regnskabsaflæggelse i henhold til gældende regler med supplerende oplysninger i form af "etiske" og/eller "grønne" regnskaber.

Det bemærkes, at der for tiden gennemføres forsøg vedrørende "grønne" regnskaber med offentlig støtte i regi af Statens Byggeforskningsinstitut. Henvendelse om muligheden for at kunne indgå i dette forsøgsprojekt rettes til SBI v. Ole Michael Jensen.

Projekter vedrørende forsøg med forvaltningsrevision m.v. indsendes til Landsbyggefonden efter systematik beskrevet i vedlagte notat af d.d. senest d. 20. januar 1997.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Jeanette Esbensen

LBF-orienterer

Forsøg med forvaltningsrevision m.v.

Som led i opfølgning på aftale mellem Boligministeriet og Boligselskabernes Landsforening i forbindelse med initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m. opfordrer Landsbyggefonden hermed almene boligorganisationer til at indsende forsøgsprojekter vedrørende indførelse af forvaltningsrevision m.v.

Boligministeren har oplyst over for Folketinget, at der fra årskiftet 1997/98 påregnes indført en ordning med forvaltningsrevision i alment boligbyggeri. Opbygning i den forbindelse af nødvendigt sammenligningsgrundlag m.v. ("referenceramme") indgår i Boligministerens lovforslag L42, som er fremsat i Folketinget d. 30. oktober 1996. Det drejer sig bl.a. om obligatorisk indberetning af regnskaber på EDB-medium og hjemmel for Landsbyggefonden til at afholde udgifter til temaundersøgelser ved-rørende udvalgte forvaltningsområder i de almene boligorganisationers virksomhed.

Indtil det generelle forvaltningsrevisionskoncept kommer til politisk drøftelse er det aftalt, at der gennemføres forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos interesserede almene boligorganisationer. Deltagelse i forsøget indebærer mulighed for at præge debatten om udformning af et forvaltningsrevisionskoncept for den almene boligsektor og støtte til evaluering af forsøgsresultater m.m. De konkrete merudgifter til forvaltningsrevision i forsøgsperioden forudsættes "indsparet" ved driftsforbedringer i de kommende år.

Det er den enkelte boligorganisation, som selv fastlægger indhold og omfang af et forsøgsprojekt, idet forsøget dog skal indeholde det statslige forvaltningsrevisionskoncept, jf. Rigsrevisions vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner m.v. (Rigsrevisorloven § 4). Det er f.eks. muligt, at udvide den sædvanlige regnskabsaflæggelse i henhold til gældende regler med supplerende oplysninger i form af "etiske" og/eller "grønne" regnskaber.

Det bemærkes, at der for tiden gennemføres forsøg vedrørende "grønne" regnskaber med offentlig støtte i regi af Statens Byggeforskningsinstitut. Henvendelse om muligheden for at kunne indgå i dette forsøgsprojekt rettes til SBI v. Ole Michael Jensen.

Projekter vedrørende forsøg med forvaltningsrevision m.v. indsendes til Landsbyggefonden efter systematik beskrevet i vedlagte notat af d.d. senest d. 20. januar 1997.

Med venlig hilsen
BOLIGSELSKABERNES LANDSBYGGEFOND

Birger R. Kristensen Jeanette Esbensen

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.