LBF-orienterer nr. 229 10/1-1997

Videreførelse pr. 1. januar 1997 af Boligselskabernes Landsbyggefond som
Landsbyggefonden


Boligselskabernes Landsbyggefond videreføres pr. 1. januar 1997 som Landsbyggefonden, jf. lov om almene boliger m.v., § 190.

I anledning af navneændringen har Landsbyggefondens bestyrelse vedtaget nye ajourførte vedtægter, regulativer m.v. De nye vedtægter, regulativer m.m. har været forelagt Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til lov om almene boliger m.v.

Vedlagt følger derfor 1 eksemplar af

1. Landsbyggefondens vedtægter

2. Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret").

3. Regler om Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler.

4. Regulativ og vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til udbedring af byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri.

5. Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

6. Regler om pligtmæssige bidrag fra almene boligafdelinger til Landsbyggefonden.

Yderligere eksemplarer af vedtægter og regulativer m.m. kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Hanne Hede).

Vedtægter, regulativer m.m. vil endvidere blive gjort tilgængelige på Landsbyggefondens egen "hjemmeside" på Internettet, http://www.lbf.dk/. Hvis det ønskes, kan materialet kopieres derfra.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Videreførelse pr. 1. januar 1997 af Boligselskabernes Landsbyggefond som
Landsbyggefonden


Boligselskabernes Landsbyggefond videreføres pr. 1. januar 1997 som Landsbyggefonden, jf. lov om almene boliger m.v., § 190.

I anledning af navneændringen har Landsbyggefondens bestyrelse vedtaget nye ajourførte vedtægter, regulativer m.v. De nye vedtægter, regulativer m.m. har været forelagt Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til lov om almene boliger m.v.

Vedlagt følger derfor 1 eksemplar af

1. Landsbyggefondens vedtægter

2. Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedrings- og opretningsarbejder m.v. ("egen trækningsret").

3. Regler om Landsbyggefondens garantiordning for afdelingsmidler.

4. Regulativ og vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til udbedring af byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri.

5. Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden).

6. Regler om pligtmæssige bidrag fra almene boligafdelinger til Landsbyggefonden.

Yderligere eksemplarer af vedtægter og regulativer m.m. kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Hanne Hede).

Vedtægter, regulativer m.m. vil endvidere blive gjort tilgængelige på Landsbyggefondens egen "hjemmeside" på Internettet, http://www.lbf.dk/. Hvis det ønskes, kan materialet kopieres derfra.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.