LBF-orienterer nr. 242 9/10-1997

SBI-Byplanlægning 75: "Smukkere renoveringer.
Arkitektonisk kvalitet ved renovering af nyere boligområder"


Hermed fremsendes til alle almene boligorganisationer 1 eksemplar af ovennævnte publikation, udarbejdet af SBI og et til projektet knyttet arkitektpanel. Landsbyggefonden har sammen med Boligministeriet støttet projektet, som led i fondens formidling af erfaringer om en forstærket indsats med hensyn til højnelse af arkitektonisk kvalitet ved renoveringen af de typiske montagebyggerier fra 1960'erne og 1970'erne.

Rapporten har samme tema som publikationen: "22 Overfrakker, Facadeinddækninger -en eksempelsamling", som fonden fremsendte den 10. april 1997 "Landsbyggefonden orienterer", nr. 233. Nogle af de tidligere beskrevne bebyggelser omtales også i den nye rapport. Her er det centrale en mere dyberegående vurdering af, hvad der ved de omtalte renoverede bebyggelser er arkitektonisk kvalitet. Denne konkretisering er anskueliggjort ved at stille de ved renoveringen involverede arkitekters opfattelse af opgavens løsning overfor det nævnte arkitektpanel.

Landsbyggefonden anser denne debat for væsentlig bl.a i betragtning af de betydelige investeringer der i disse år sker i byggerier fra denne periode og som fonden i stor udstrækning yder støtte til finansieringen af.

Det er fondens ønske og formål med udsendelsen af denne rapport, at rapporten kan tjene til inspiration og eftertanke om at lægge størst mulig vægt på den arkitektoniske kvalitet ved renoveringsopgaver. Det gælder beslutning om reno
vering af såvel afdelinger fra den industrialiserede periode, som af andre (ældre) afdelinger med behov for fornyelse og forandring af bygningernes klimaskærm mv.

Samtidig med, at denne rapport fremsendes, henledes opmærksomheden på at Dansk Arkitekturcenter, Gl. Dok i løbet af vinteren afholder en række debatdage i Helsingør, København, Kolding og i Århus, jf. vedlagte program. Disse debatdage har til fomål at skabe en tættere dialog mellem boligorganisationer, beboere og arkitekter. Arrangementerne er et led i den samlede indsats som Boligministeriet, SBI og Landsbyggefonden medvirker til i forbindelse med focus på arkitektonisk kvalitet ved renovering mv. af almene boliger. Fonden skal opfordre til, at man i de enkelte boligorganisationer overvejer sin deltagelse i et af disse arrangementer.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm tlf. 4576 7373 eller fax 4576 7669. Prisen er pr. styk 400 kr. incl. moms, men excl. forsendelse.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

SBI-Byplanlægning 75: "Smukkere renoveringer.
Arkitektonisk kvalitet ved renovering af nyere boligområder"


Hermed fremsendes til alle almene boligorganisationer 1 eksemplar af ovennævnte publikation, udarbejdet af SBI og et til projektet knyttet arkitektpanel. Landsbyggefonden har sammen med Boligministeriet støttet projektet, som led i fondens formidling af erfaringer om en forstærket indsats med hensyn til højnelse af arkitektonisk kvalitet ved renoveringen af de typiske montagebyggerier fra 1960'erne og 1970'erne.

Rapporten har samme tema som publikationen: "22 Overfrakker, Facadeinddækninger -en eksempelsamling", som fonden fremsendte den 10. april 1997 "Landsbyggefonden orienterer", nr. 233. Nogle af de tidligere beskrevne bebyggelser omtales også i den nye rapport. Her er det centrale en mere dyberegående vurdering af, hvad der ved de omtalte renoverede bebyggelser er arkitektonisk kvalitet. Denne konkretisering er anskueliggjort ved at stille de ved renoveringen involverede arkitekters opfattelse af opgavens løsning overfor det nævnte arkitektpanel.

Landsbyggefonden anser denne debat for væsentlig bl.a i betragtning af de betydelige investeringer der i disse år sker i byggerier fra denne periode og som fonden i stor udstrækning yder støtte til finansieringen af.

Det er fondens ønske og formål med udsendelsen af denne rapport, at rapporten kan tjene til inspiration og eftertanke om at lægge størst mulig vægt på den arkitektoniske kvalitet ved renoveringsopgaver. Det gælder beslutning om reno
vering af såvel afdelinger fra den industrialiserede periode, som af andre (ældre) afdelinger med behov for fornyelse og forandring af bygningernes klimaskærm mv.

Samtidig med, at denne rapport fremsendes, henledes opmærksomheden på at Dansk Arkitekturcenter, Gl. Dok i løbet af vinteren afholder en række debatdage i Helsingør, København, Kolding og i Århus, jf. vedlagte program. Disse debatdage har til fomål at skabe en tættere dialog mellem boligorganisationer, beboere og arkitekter. Arrangementerne er et led i den samlede indsats som Boligministeriet, SBI og Landsbyggefonden medvirker til i forbindelse med focus på arkitektonisk kvalitet ved renovering mv. af almene boliger. Fonden skal opfordre til, at man i de enkelte boligorganisationer overvejer sin deltagelse i et af disse arrangementer.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm tlf. 4576 7373 eller fax 4576 7669. Prisen er pr. styk 400 kr. incl. moms, men excl. forsendelse.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen