LBF-orienterer nr. 233 10/4-1997

Publikation "22 Overfrakker, Facadeinddækninger - en eksempelsamling"


Landsbyggefonden fremsender hermed til de almene boligorganisationer 1 eksemplar af publikationen: "22 Overfrakker, Facadeinddækninger - en eksempelsamling". Den er udarbejdet for Bygge- og Boligstyrelsen, "Projekt Renovering" af NOVA 5 arkitekter.

Baggrunden for udarbejdelsen af eksempelsamlingen har været ønsket om at sætte focus på den arkitektoniske kvalitet af det meget store antal renoveringer, der er foretaget af især etageboligbyggeriet fra 60'erne og 70'erne. Nogle af de gennemførte facadeinddækninger er af arkitekter blevet betegnet som problematiske i byggeteknisk og især i arkitektonisk forstand.

Eksempelsamlingen beskriver renoveringen af de mest almindelige typer af industrialiseret etagebyggeri om baggrunden for den konkrete renovering, materialevalg, beslutningsproces og en samlet vurdering af bebyggelsen efter renoveringen, især med hensyn til det arkitektoniske resultat. Et afsnit i rapporten handler om lovgivningen og de økonomiske muligheder for at kunne opnå støtte til gennemførelse af renovering m.v. i det almene boligbyggeri.

Det mest karakteristiske resultat af gennemgangen er, at en række tidligere grå og ensformige bebyggelser nu bl.a. har fået tilført farver, udestuer og nye tage, eventuelt med tagboliger. Eksemplerne viser, at der er en ganske stor variation i det fysiske og arkitektoniske udtryk. Der er dog også tilfælde, hvor bebyggelser af samme type efter en renovering får et noget ensartet præg. En ikke uvæsentlig konklusion er den, at renoveringer med få og enkle afstemte virkemidler synes at have den mest blivende værdi.

Det er fondens vurdering, at eksempelsamlingen vil kunne bidrage til en fortsat interesse for arkitektonisk kvalitet navnlig ved renovering af bestående bebyggelser. Publikationen skal medvirke til at gøre bygherren bevidst om de arkitektoniske kvaliteter, som den konkrete bebyggelse har og de kvaliteter, som man ønsker at tilføre ved renoveringen.

Yderligere eksemplarer af eksempelsamlingen kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm tlf. 45 76 73 73 eller Fax 45 76 76 69. Prisen pr. styk er 250,- kr. incl. moms.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Publikation "22 Overfrakker, Facadeinddækninger - en eksempelsamling"


Landsbyggefonden fremsender hermed til de almene boligorganisationer 1 eksemplar af publikationen: "22 Overfrakker, Facadeinddækninger - en eksempelsamling". Den er udarbejdet for Bygge- og Boligstyrelsen, "Projekt Renovering" af NOVA 5 arkitekter.

Baggrunden for udarbejdelsen af eksempelsamlingen har været ønsket om at sætte focus på den arkitektoniske kvalitet af det meget store antal renoveringer, der er foretaget af især etageboligbyggeriet fra 60'erne og 70'erne. Nogle af de gennemførte facadeinddækninger er af arkitekter blevet betegnet som problematiske i byggeteknisk og især i arkitektonisk forstand.

Eksempelsamlingen beskriver renoveringen af de mest almindelige typer af industrialiseret etagebyggeri om baggrunden for den konkrete renovering, materialevalg, beslutningsproces og en samlet vurdering af bebyggelsen efter renoveringen, især med hensyn til det arkitektoniske resultat. Et afsnit i rapporten handler om lovgivningen og de økonomiske muligheder for at kunne opnå støtte til gennemførelse af renovering m.v. i det almene boligbyggeri.

Det mest karakteristiske resultat af gennemgangen er, at en række tidligere grå og ensformige bebyggelser nu bl.a. har fået tilført farver, udestuer og nye tage, eventuelt med tagboliger. Eksemplerne viser, at der er en ganske stor variation i det fysiske og arkitektoniske udtryk. Der er dog også tilfælde, hvor bebyggelser af samme type efter en renovering får et noget ensartet præg. En ikke uvæsentlig konklusion er den, at renoveringer med få og enkle afstemte virkemidler synes at have den mest blivende værdi.

Det er fondens vurdering, at eksempelsamlingen vil kunne bidrage til en fortsat interesse for arkitektonisk kvalitet navnlig ved renovering af bestående bebyggelser. Publikationen skal medvirke til at gøre bygherren bevidst om de arkitektoniske kvaliteter, som den konkrete bebyggelse har og de kvaliteter, som man ønsker at tilføre ved renoveringen.

Yderligere eksemplarer af eksempelsamlingen kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm tlf. 45 76 73 73 eller Fax 45 76 76 69. Prisen pr. styk er 250,- kr. incl. moms.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen