LBF-orienterer nr. 236 27/6-1997

Obligatorisk indberetning på EDB-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer. Ændring af driftsbekendtgørelsen.


1.Almene boligorganisationer som udarbejder regnskaber ved EDB bogholderi.

Ved brev af 3. november 1995 fra Landsbyggefonden samt ved "BLF Orienterer nr. 220" af samme dato blev samtlige boligselskaber og boligforeninger, som udarbejder regnskaber ved EDB bogholderi, pålagt at indberette regnskaberne på EDB-medium til Landsbyggefonden.

Dette gælder for regnskabsår, der er påbegyndt 1. januar 1995 eller senere. Dette pålæg gælder fortsat indtil den obligatoriske indberetningspligt træder i kraft, jf. nedenfor.

2.Obligatorisk EDB-indberetning for alle almene boligorganisationer.

Ved lov nr. 229 af 2. april 1997 er boligministeren blevet bemyndiget til at fastsatte, at regnskaber skal indberettes på EDB-medium. Bygge- og Boligstyrelsen har foretaget en ændring af driftsbekendtgørelsen, hvorved denne bemyndigelse udmøntes i en pligt for alle almene boligorganisationer til at indsende regnskaber på EDB-medium til Landsbyggefonden og evt. til kommunen. Den obligatoriske indberetningspligt træder i kraft for det regnskabsår, der påbegyndes den 1. oktober 1997 eller senere.

Vedlagt følger kopi af Bygge- og Boligstyrelsens ændring bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (bekendtgørelse nr. 494 af 16. juni 1997).

I den ændrede bekendtgørelse § 71 er der hjemmel for Landsbyggefonden til at fastsætte nærmere retningslinier for den obligatoriske indberetning på EDB-medium.

Landsbyggefonden har derfor fastsat sådanne retningslinier for obligatorisk indberetning på EDB-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer.

Retningslinierne følger vedlagt. Retningslinierne følger de hidtidige regler for EDB-indberetning.

Der vil i løbet af juli 1997 blive udsendt EDB-kontoplaner m.v. korrigeret bl.a. som følge af de nye sideaktivitetsafdelinger. Der er endvidere foretaget udvidelse af kapacitet vedrørende visse noter, påtegning m.m.

Det bemærkes, at regnskaberne/kontoplanerne udover resultatopgørelse, balance og revisors påtegning indeholder de foreskrevne faste noter. Noter uden fastlagte opstillingskrav er dog begrænset i indberetningssystemet for at undgå unødigt kapacitetsbrug. Videregående specifikationer i de "frie" noter henvises til særligt specifikationshæfte eller til revisionsprotokollen. Kontroltal for specifikationshæfte eller revisionsprotokol indgår ikke i slutkontroltallet.

Fonden vil naturligvis arbejde videre med forbedringer af indberetningssystemet på grundlag af de erfaringer, som indvindes i de kommende år.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger.

3.Ændring af reguleringsindeks for råderetsbeløbene.

Opmærksomheden henledes på de øvrige ændringer af driftsbekendtgørelsen, bl.a. bestemmelsen om ændret grundlag for regulering af råderetsbeløbene, som for fremtiden skal ske på basis af nettoprisindekset.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Obligatorisk indberetning på EDB-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer. Ændring af driftsbekendtgørelsen.


1.Almene boligorganisationer som udarbejder regnskaber ved EDB bogholderi.

Ved brev af 3. november 1995 fra Landsbyggefonden samt ved "BLF Orienterer nr. 220" af samme dato blev samtlige boligselskaber og boligforeninger, som udarbejder regnskaber ved EDB bogholderi, pålagt at indberette regnskaberne på EDB-medium til Landsbyggefonden.

Dette gælder for regnskabsår, der er påbegyndt 1. januar 1995 eller senere. Dette pålæg gælder fortsat indtil den obligatoriske indberetningspligt træder i kraft, jf. nedenfor.

2.Obligatorisk EDB-indberetning for alle almene boligorganisationer.

Ved lov nr. 229 af 2. april 1997 er boligministeren blevet bemyndiget til at fastsatte, at regnskaber skal indberettes på EDB-medium. Bygge- og Boligstyrelsen har foretaget en ændring af driftsbekendtgørelsen, hvorved denne bemyndigelse udmøntes i en pligt for alle almene boligorganisationer til at indsende regnskaber på EDB-medium til Landsbyggefonden og evt. til kommunen. Den obligatoriske indberetningspligt træder i kraft for det regnskabsår, der påbegyndes den 1. oktober 1997 eller senere.

Vedlagt følger kopi af Bygge- og Boligstyrelsens ændring bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (bekendtgørelse nr. 494 af 16. juni 1997).

I den ændrede bekendtgørelse § 71 er der hjemmel for Landsbyggefonden til at fastsætte nærmere retningslinier for den obligatoriske indberetning på EDB-medium.

Landsbyggefonden har derfor fastsat sådanne retningslinier for obligatorisk indberetning på EDB-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer.

Retningslinierne følger vedlagt. Retningslinierne følger de hidtidige regler for EDB-indberetning.

Der vil i løbet af juli 1997 blive udsendt EDB-kontoplaner m.v. korrigeret bl.a. som følge af de nye sideaktivitetsafdelinger. Der er endvidere foretaget udvidelse af kapacitet vedrørende visse noter, påtegning m.m.

Det bemærkes, at regnskaberne/kontoplanerne udover resultatopgørelse, balance og revisors påtegning indeholder de foreskrevne faste noter. Noter uden fastlagte opstillingskrav er dog begrænset i indberetningssystemet for at undgå unødigt kapacitetsbrug. Videregående specifikationer i de "frie" noter henvises til særligt specifikationshæfte eller til revisionsprotokollen. Kontroltal for specifikationshæfte eller revisionsprotokol indgår ikke i slutkontroltallet.

Fonden vil naturligvis arbejde videre med forbedringer af indberetningssystemet på grundlag af de erfaringer, som indvindes i de kommende år.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger.

3.Ændring af reguleringsindeks for råderetsbeløbene.

Opmærksomheden henledes på de øvrige ændringer af driftsbekendtgørelsen, bl.a. bestemmelsen om ændret grundlag for regulering af råderetsbeløbene, som for fremtiden skal ske på basis af nettoprisindekset.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen