LBF-orienterer nr. 237 30/6-1997

Vedrørende fortsættelse af Byudvalgsaktiviteterne.


Vedlagt fremsendes til orientering kopi af annoncetekst som indrykkes i udvalgte dagblade i løbet af de nærmeste dage.

Der forudsættes videreførelse af beboerrådgiverordningen svarende til mellem 50-60 beboerrådgiverstillinger i alt og i tilknytning hertil sociale aktiviteter.

Der skal udfærdiges een ansøgning, omfattende både beboerrådgiver og sociale aktiviteter. Ansøgningen skal indsendes i fællesskab af beliggenhedskommunen og boligorganisationen.

Fonden skal særligt henlede opmærksomheden på, at ansøgningsfristen er fastsat til d. 1. oktober 1997 kl. 1200.

Med hensyn til Landsbyggefondens medfinansiering af beboerrådgiverordningen tages der forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Yderligere informationer og vejledning samt ansøgningsskema, kan fås ved henvendelse til Landsbyggefonden.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Vedrørende fortsættelse af Byudvalgsaktiviteterne.


Vedlagt fremsendes til orientering kopi af annoncetekst som indrykkes i udvalgte dagblade i løbet af de nærmeste dage.

Der forudsættes videreførelse af beboerrådgiverordningen svarende til mellem 50-60 beboerrådgiverstillinger i alt og i tilknytning hertil sociale aktiviteter.

Der skal udfærdiges een ansøgning, omfattende både beboerrådgiver og sociale aktiviteter. Ansøgningen skal indsendes i fællesskab af beliggenhedskommunen og boligorganisationen.

Fonden skal særligt henlede opmærksomheden på, at ansøgningsfristen er fastsat til d. 1. oktober 1997 kl. 1200.

Med hensyn til Landsbyggefondens medfinansiering af beboerrådgiverordningen tages der forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Yderligere informationer og vejledning samt ansøgningsskema, kan fås ved henvendelse til Landsbyggefonden.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen