LBF-orienterer nr. 245 23/1-1998

Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
Regler for støtte til beboerrådgiver(e)


Folketinget gennemførte d. 12. december 1997 ændringer af lov om almene boliger m.v. Bl.a. blev der givet lovhjemmel til en ny runde af tilskud til beboerrådgiverordninger i problemramt, alment byggeri. Den nye ordning er 5-årig og afløser typisk lokalt den nuværende 4-årige støtteperiode, som udløber ultimo 1998. Boligområder, som ikke modtager støtte efter den første ordning, påbegynder den 5-årige periode snarest efter 1. januar 1998.

Boligministeriet har på grundlag af lovændringen udsendt vedlagte bekendtgørelse nr. 1059 af 18. december 1997 om forebyggende arbejde i alment byggeri.

Landsbyggefondens bestyrelse har endvidere vedtaget vedlagte nærmere regler af 11. december 1997 for støtte til beboerrådgiver(e) m.m. Bekendtgørelsen og reglerne er trådt i kraft 1. januar 1998 og har virkning for de nye 5-årige beboerrådgiverordninger m.v.

Efter behandling i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for Socialministeriet, Boligministeriet, Kommunernes Landsforening og Landsbyggefonden har Regeringens Byudvalg godkendt fordelingen af de nye tilskud både til beboerrådgiverordninger og til sociale aktiviteter.

Landsbyggefondens bestyrelse har tiltrådt fordelingen af støtte til beboerrådgiverstillinger, idet fonden udreder 40% af denne støtte. Staten betaler 60% af støtten. Støtten til sociale aktiviteter betales 50% af staten og 50% af beliggenhedskommunen.

Landsbyggefonden meddelte d. 18. december 1997 tilsagn om tilskud til beboerrådgiverordninger i de besluttede boligområder vedrørende i alt 73 beboerrådgiverstillinger.

Som bekendt var der i den hidtidige ordning i alt bevilget 99 stillinger, og der er således tale om en reduktion som følge af de bevillingsmæssige begrænsninger.

Det er imidlertid lykkedes at begrænse den samlede reduktion dels ved en mindre merbevilling i forbindelse med aftalen om finansloven for 1998 og dels ved at begrænse udgiften pr. stilling. Under den hidtidige ordning har det således været muligt at gennemføre aktiviteter direkte finansieret af tilskud til beboerrådgiverordningen. Dette forudsættes under den nye ordning at skulle finansieres via de sociale aktivitetsmidler, som er bevilget til alle de områder, som i øvrigt har fået bevilget beboerrådgivere.

Yderligere er der ved fastsættelsen af tilskudsbeløbet pr. stilling sket en bevidst prioritering af antallet af stillinger, idet eventuelle udgifter udover tilskudsbeløbet i givet fald skal afholdes som en egenbetaling fra de(n) pågældende boligorganisation(er).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Bekendtgørelse om forebyggende arbejde i alment byggeri
Regler for støtte til beboerrådgiver(e)


Folketinget gennemførte d. 12. december 1997 ændringer af lov om almene boliger m.v. Bl.a. blev der givet lovhjemmel til en ny runde af tilskud til beboerrådgiverordninger i problemramt, alment byggeri. Den nye ordning er 5-årig og afløser typisk lokalt den nuværende 4-årige støtteperiode, som udløber ultimo 1998. Boligområder, som ikke modtager støtte efter den første ordning, påbegynder den 5-årige periode snarest efter 1. januar 1998.

Boligministeriet har på grundlag af lovændringen udsendt vedlagte bekendtgørelse nr. 1059 af 18. december 1997 om forebyggende arbejde i alment byggeri.

Landsbyggefondens bestyrelse har endvidere vedtaget vedlagte nærmere regler af 11. december 1997 for støtte til beboerrådgiver(e) m.m. Bekendtgørelsen og reglerne er trådt i kraft 1. januar 1998 og har virkning for de nye 5-årige beboerrådgiverordninger m.v.

Efter behandling i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for Socialministeriet, Boligministeriet, Kommunernes Landsforening og Landsbyggefonden har Regeringens Byudvalg godkendt fordelingen af de nye tilskud både til beboerrådgiverordninger og til sociale aktiviteter.

Landsbyggefondens bestyrelse har tiltrådt fordelingen af støtte til beboerrådgiverstillinger, idet fonden udreder 40% af denne støtte. Staten betaler 60% af støtten. Støtten til sociale aktiviteter betales 50% af staten og 50% af beliggenhedskommunen.

Landsbyggefonden meddelte d. 18. december 1997 tilsagn om tilskud til beboerrådgiverordninger i de besluttede boligområder vedrørende i alt 73 beboerrådgiverstillinger.

Som bekendt var der i den hidtidige ordning i alt bevilget 99 stillinger, og der er således tale om en reduktion som følge af de bevillingsmæssige begrænsninger.

Det er imidlertid lykkedes at begrænse den samlede reduktion dels ved en mindre merbevilling i forbindelse med aftalen om finansloven for 1998 og dels ved at begrænse udgiften pr. stilling. Under den hidtidige ordning har det således været muligt at gennemføre aktiviteter direkte finansieret af tilskud til beboerrådgiverordningen. Dette forudsættes under den nye ordning at skulle finansieres via de sociale aktivitetsmidler, som er bevilget til alle de områder, som i øvrigt har fået bevilget beboerrådgivere.

Yderligere er der ved fastsættelsen af tilskudsbeløbet pr. stilling sket en bevidst prioritering af antallet af stillinger, idet eventuelle udgifter udover tilskudsbeløbet i givet fald skal afholdes som en egenbetaling fra de(n) pågældende boligorganisation(er).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen