LBF-orienterer nr. 246 23/1-1998

Regnskabsindberetning på edb.


Med henblik på at reducere eventuelle problemer ved regnskabsindberetning på edb fra alle almene boligorganisationer til Landsbyggefonden gennemfører fonden i den kommende tid en særlig informationsindsats m.m. Fonden vil bl.a. kontakte de større "leverandørsystemer" og deres brugergrupper med hensyn til stade af og fremdrift i opfyldelsen af kravene til regnskabsindberetning på edb. Tilsvarende søges gennemført over for boligorganisationer med "eget system", ligesom der fortsat vil blive fulgt op på anvendelse af "BLIS"-PC programmet.

Desuden vil fonden udsende særlige nyhedsbreve til sektorens ansvarlige for regnskab og edb. Det første nummer af nyhedsbrevet "input" vedlægges til orientering. "Input" nr. 1 indeholder en kort baggrundsorientering, som sammenfatter det tidligere, udsendte materiale i "Landsbyggefonden orienterer" nr. 220 af 3. november 1995, nr. 221 af 17. november 1995, nr. 236 af 27. juni 1997, nr. 238 af 31. juli 1997 og nr. 241 af 27. august 1997 m.v.

Nyhedsbrevet "input" vil blive udsendt efter behov. Hvert nummer påtænkes at indeholde oplysninger om eventuelle præciseringer og rettelser, som er foretaget i grundlaget for indberetningen siden sidste udgivelse. Desuden optages spørgsmålsvar af generel interesse rejst over for fonden af almene boligorganisationer m.fl.

Nyhedsbrevet vil automatisk blive udsendt til alle almene boligorganisationer, fremtidigt dog uden "følgeskrivelse" i form af "Landsbyggefonden orienterer". Særligt interesserede med ansvar for regnskab og edb m.v. kan herudover tilmelde sig en forsendelsesliste i fonden, hvorefter et eller flere eksemplarer af nyhedsbrevene vil blive tilsendt direkte med angivelse af det pågældende personnavn. Tilmeldingsblanket vedlægges. Forsendelseslisten administreres i regnskabskonsulenttjenesten
af Helle Schaumburg, tlf. direkte gennemvalg 33 14 07 22 * 573.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Regnskabsindberetning på edb.


Med henblik på at reducere eventuelle problemer ved regnskabsindberetning på edb fra alle almene boligorganisationer til Landsbyggefonden gennemfører fonden i den kommende tid en særlig informationsindsats m.m. Fonden vil bl.a. kontakte de større "leverandørsystemer" og deres brugergrupper med hensyn til stade af og fremdrift i opfyldelsen af kravene til regnskabsindberetning på edb. Tilsvarende søges gennemført over for boligorganisationer med "eget system", ligesom der fortsat vil blive fulgt op på anvendelse af "BLIS"-PC programmet.

Desuden vil fonden udsende særlige nyhedsbreve til sektorens ansvarlige for regnskab og edb. Det første nummer af nyhedsbrevet "input" vedlægges til orientering. "Input" nr. 1 indeholder en kort baggrundsorientering, som sammenfatter det tidligere, udsendte materiale i "Landsbyggefonden orienterer" nr. 220 af 3. november 1995, nr. 221 af 17. november 1995, nr. 236 af 27. juni 1997, nr. 238 af 31. juli 1997 og nr. 241 af 27. august 1997 m.v.

Nyhedsbrevet "input" vil blive udsendt efter behov. Hvert nummer påtænkes at indeholde oplysninger om eventuelle præciseringer og rettelser, som er foretaget i grundlaget for indberetningen siden sidste udgivelse. Desuden optages spørgsmålsvar af generel interesse rejst over for fonden af almene boligorganisationer m.fl.

Nyhedsbrevet vil automatisk blive udsendt til alle almene boligorganisationer, fremtidigt dog uden "følgeskrivelse" i form af "Landsbyggefonden orienterer". Særligt interesserede med ansvar for regnskab og edb m.v. kan herudover tilmelde sig en forsendelsesliste i fonden, hvorefter et eller flere eksemplarer af nyhedsbrevene vil blive tilsendt direkte med angivelse af det pågældende personnavn. Tilmeldingsblanket vedlægges. Forsendelseslisten administreres i regnskabskonsulenttjenesten
af Helle Schaumburg, tlf. direkte gennemvalg 33 14 07 22 * 573.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen