LBF-orienterer nr. 259 23/1-1999

Ændring af fondens vedtægter.


Ved lov nr. 1001 af 23. december 1998 er bl.a. sammensætningen af Landsbyggefondens bestyrelse ændret.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor med by- og boligministerens godkendelse ændret fondens vedtægter, således at bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer. De 2 nye medlemmer vælges ved 1 medlem udpeget af Kommunernes Landsforening og 1 medlem udpeget af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Et eksemplar af de nye vedtægter vedlægges.

Yderligere eksemplarer af vedtægterne kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke). Vedtægterne vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, “www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændring af fondens vedtægter.


Ved lov nr. 1001 af 23. december 1998 er bl.a. sammensætningen af Landsbyggefondens bestyrelse ændret.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor med by- og boligministerens godkendelse ændret fondens vedtægter, således at bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer. De 2 nye medlemmer vælges ved 1 medlem udpeget af Kommunernes Landsforening og 1 medlem udpeget af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Et eksemplar af de nye vedtægter vedlægges.

Yderligere eksemplarer af vedtægterne kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke). Vedtægterne vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, “www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen