LBF-orienterer nr. 261 22/1-1999

Forvaltningsrevision m.v.


Ved “Landsbyggefonden orienterer” nr. 228 af 9. december 1996 blev der igangsat forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos almene boligorganisationer. Forsøgene blev bl.a. iværksat som led i initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m.

I den kortvarige forsøgsperiode er de deltagende boligorganisationer selvsagt ikke kommet fuldt igennem alle faser af de elementer, der indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. I vedlagte rapport om forsøgene beskrives bl.a. det omfattende arbejde, som de deltagende boligorganisationer trods tidsfristen fik gennemført. I rapporten er endvidere optaget generelle bemærkninger fra den nedsatte følgegruppe samt vejledninger fra Rigsrevisionen og selvstændige kommentarer m.m. fra følgegruppemedlemmer, revisionsfirmaer m.v.

By- og boligministeren oplyste i bemærkningerne til det seneste forslag om ændring af almenboligloven, at der i 1999 ville blive indført obligatorisk forvaltningsrevision for de almene boligorganisationer. Bestemmelse herom blev derfor indføjet i ministeriets bekendtgørelse nr. 1080 af 23. december 1998 (tidligere udsendt). Ændringen af driftsbekendtgørelsen medfører, at § 26 og §§ 94-96 med tilhørende revisionsinstruks er tilføjet krav om anvendelse af god offentlig revisionsskik (forvaltningsrevision). Kravet har virkning for regnskabsår, der påbegyndes d. 1. oktober 1999 eller senere.

Det er aftalt, at Landsbyggefonden i samarbejde med ministeriet og den førnævnte følgegruppe skal udarbejde vejledninger i forhold til indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. Dette arbejde pågår, og den første vejledning forventes udsendt inden juli 1999. Indtil da kan bl.a. den vedlagte rapport anvendes som baggrundsmateriale.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Forvaltningsrevision m.v.


Ved “Landsbyggefonden orienterer” nr. 228 af 9. december 1996 blev der igangsat forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos almene boligorganisationer. Forsøgene blev bl.a. iværksat som led i initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m.

I den kortvarige forsøgsperiode er de deltagende boligorganisationer selvsagt ikke kommet fuldt igennem alle faser af de elementer, der indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. I vedlagte rapport om forsøgene beskrives bl.a. det omfattende arbejde, som de deltagende boligorganisationer trods tidsfristen fik gennemført. I rapporten er endvidere optaget generelle bemærkninger fra den nedsatte følgegruppe samt vejledninger fra Rigsrevisionen og selvstændige kommentarer m.m. fra følgegruppemedlemmer, revisionsfirmaer m.v.

By- og boligministeren oplyste i bemærkningerne til det seneste forslag om ændring af almenboligloven, at der i 1999 ville blive indført obligatorisk forvaltningsrevision for de almene boligorganisationer. Bestemmelse herom blev derfor indføjet i ministeriets bekendtgørelse nr. 1080 af 23. december 1998 (tidligere udsendt). Ændringen af driftsbekendtgørelsen medfører, at § 26 og §§ 94-96 med tilhørende revisionsinstruks er tilføjet krav om anvendelse af god offentlig revisionsskik (forvaltningsrevision). Kravet har virkning for regnskabsår, der påbegyndes d. 1. oktober 1999 eller senere.

Det er aftalt, at Landsbyggefonden i samarbejde med ministeriet og den førnævnte følgegruppe skal udarbejde vejledninger i forhold til indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. Dette arbejde pågår, og den første vejledning forventes udsendt inden juli 1999. Indtil da kan bl.a. den vedlagte rapport anvendes som baggrundsmateriale.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan i begrænset omfang rekvireres fra fondens kontor (Birthe Jøhncke).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen