LBF-orienterer nr. 272 18/11-1999

Publikation: “Byudvalgets indsats 1993-98. Sammenfattende evaluering”. - SBI Rapport 320


Hermed fremsendes et eksemplar af SBI-rapport nr. 320: “Byudvalgets indsats 1993-98. Sammenfattende evaluering”. På baggrund af de seneste års arbejde med byudvalgsinitiativerne, herunder specielt omprioriteringsloven og støtte til beboerrådgiverordninger, finder Landsbyggefonden det naturligt, at samtlige boligorganisationer og kommuner m.fl. får kendskab til rapporten, dens konklusioner og anbefalinger.

Rapporten er resultatet af en evaluering af erfaringerne med byudvalgsinitiativerne udført især af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Socialforskningsinstituttet (SFI). Den sammenfattende rapport bygger på tidligere publicerede delresultater og de delrapporter, som udgives i forbindelse med denne rapport.

I rapporten gives der en karakteristik af Byudvalgets initiativer, og om hvorledes udviklingen har været i de boligområder, som har opnået støtte. Hovedvægten i evalueringen er en beskrivelse af resultater og effekter af indsatsen samt de problemer, der har været i forbindelse hermed. Den sidste del af rapporten omhandler de mere generelle forskningserfaringer om byer og boliger. Erfaringerne fra evalueringen vurderes med hensyn til anvendelighed for en fremtidig indsats i problemramte by- og boligområder.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm Tlf. 4576 7373 eller Fax: 4576 7669. Prisen pr. stk. er 175 kr. inkl. 25 % moms, ekskl. forsendelse. Prisen for delrapporterne, som er under udgivelse, kan også fås hos Byggecentrum.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Publikation: “Byudvalgets indsats 1993-98. Sammenfattende evaluering”. - SBI Rapport 320


Hermed fremsendes et eksemplar af SBI-rapport nr. 320: “Byudvalgets indsats 1993-98. Sammenfattende evaluering”. På baggrund af de seneste års arbejde med byudvalgsinitiativerne, herunder specielt omprioriteringsloven og støtte til beboerrådgiverordninger, finder Landsbyggefonden det naturligt, at samtlige boligorganisationer og kommuner m.fl. får kendskab til rapporten, dens konklusioner og anbefalinger.

Rapporten er resultatet af en evaluering af erfaringerne med byudvalgsinitiativerne udført især af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Socialforskningsinstituttet (SFI). Den sammenfattende rapport bygger på tidligere publicerede delresultater og de delrapporter, som udgives i forbindelse med denne rapport.

I rapporten gives der en karakteristik af Byudvalgets initiativer, og om hvorledes udviklingen har været i de boligområder, som har opnået støtte. Hovedvægten i evalueringen er en beskrivelse af resultater og effekter af indsatsen samt de problemer, der har været i forbindelse hermed. Den sidste del af rapporten omhandler de mere generelle forskningserfaringer om byer og boliger. Erfaringerne fra evalueringen vurderes med hensyn til anvendelighed for en fremtidig indsats i problemramte by- og boligområder.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til Byggecentrum, Dr. Neergårdsvej 15, 2970 Hørsholm Tlf. 4576 7373 eller Fax: 4576 7669. Prisen pr. stk. er 175 kr. inkl. 25 % moms, ekskl. forsendelse. Prisen for delrapporterne, som er under udgivelse, kan også fås hos Byggecentrum.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen