LBF-orienterer nr. 264 29/4-1999

Ændring af reglerne om fondens garantiordning for afdelingsmidler


By- og Boligministeriet har - som oplyst ved “Landsbyggefonden orienterer” nr. 258 af 18. januar 1999 - ændret bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., § 46, stk. 2, således at likvide midler fra en almen boligorganisation nu også kan placeres i særlige afdelinger af danske lovregulerede investeringsforeninger, der alene har almene boligorganisationer som investorer, og som alene investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser eller i Kommune-Kredit obligationer, noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat.

Almene boligorganisationers anbringelse af afdelingsmidler m.v. i investeringsforeninger kræver anmeldelse til Landsbyggefonden inden iværksættelse, jf. driftsbekendtgørelsen, § 45, stk. 2, nr. 4. Landsbyggefondens bestyrelse har i den anledning med by- og boligministerens godkendelse ændret reglerne for fondensgarantiordning vedrørende afdelingsmidler i forvaltning hos almene boligorganisationer.
Ændringen består i tilføjelse af stk. 2 i § 5. Et nyoptryk af reglerne vedlægges. Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Hvis en almen boligorganisation ønsker at benytte denne placeringsmulighed, skal der rekvireres en anmeldelsesblanket hos fonden (Linda Vråe, direkte tlf. 3376 2125). Anbringelse af afdelingsmidler m.v. i investeringsforeninger skal anmeldes til fonden inden iværksættelse. Der skal indsendes årsregnskab for anmeldte kapitalindskud i investeringsforeninger, jf. retningslinierne i almenboligloven § 25.

Eventulle spørgsmål kan rettes til fondens regnskabskonsulenter.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændring af reglerne om fondens garantiordning for afdelingsmidler


By- og Boligministeriet har - som oplyst ved “Landsbyggefonden orienterer” nr. 258 af 18. januar 1999 - ændret bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., § 46, stk. 2, således at likvide midler fra en almen boligorganisation nu også kan placeres i særlige afdelinger af danske lovregulerede investeringsforeninger, der alene har almene boligorganisationer som investorer, og som alene investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser eller i Kommune-Kredit obligationer, noteret på en fondsbørs i en EU-medlemsstat.

Almene boligorganisationers anbringelse af afdelingsmidler m.v. i investeringsforeninger kræver anmeldelse til Landsbyggefonden inden iværksættelse, jf. driftsbekendtgørelsen, § 45, stk. 2, nr. 4. Landsbyggefondens bestyrelse har i den anledning med by- og boligministerens godkendelse ændret reglerne for fondensgarantiordning vedrørende afdelingsmidler i forvaltning hos almene boligorganisationer.
Ændringen består i tilføjelse af stk. 2 i § 5. Et nyoptryk af reglerne vedlægges. Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Hvis en almen boligorganisation ønsker at benytte denne placeringsmulighed, skal der rekvireres en anmeldelsesblanket hos fonden (Linda Vråe, direkte tlf. 3376 2125). Anbringelse af afdelingsmidler m.v. i investeringsforeninger skal anmeldes til fonden inden iværksættelse. Der skal indsendes årsregnskab for anmeldte kapitalindskud i investeringsforeninger, jf. retningslinierne i almenboligloven § 25.

Eventulle spørgsmål kan rettes til fondens regnskabskonsulenter.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen