LBF-orienterer nr. 267 30/7-1999

Vejledning om indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i
almene boligorganisationer m.v.


By- og Boligministeriet har som bekendt ved ændringsbekendtgørelse nr. 1080 af 23. december 1998 om drift af almene boliger m.v. fastsat, at der indføres obligatorisk forvaltningsrevision (“god offentlig revisionsskik”) i almene boligorganisationer m.v. med virkning for regnskabsår, der påbegyndes d. 1. oktober 1999 eller senere. Ændringsbekendtgørelsen er tidligere udsendt.

I “Landsbyggefonden orienterer” nr. 261 af 22. januar 1999 er det oplyst, at Landsbyggefonden i samarbejde med ministeriet og en følgegruppe havde påbegyndt udarbejdelse af en vejledning om indførelse af forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. Dette arbejde er nu afsluttet og vedlagt følger 1 eksemplar af vejledningen.

Forespørgsler om vejledningens indhold kan rettes til konsulent Jeanette Esbensen, direkte tlf. 3376 2121, eller andre i fondens regnskabskonsulenttjeneste. Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra fondens kontor, Birthe Jøhncke, direkte tlf.
3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

f/Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Vejledning om indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision i
almene boligorganisationer m.v.


By- og Boligministeriet har som bekendt ved ændringsbekendtgørelse nr. 1080 af 23. december 1998 om drift af almene boliger m.v. fastsat, at der indføres obligatorisk forvaltningsrevision (“god offentlig revisionsskik”) i almene boligorganisationer m.v. med virkning for regnskabsår, der påbegyndes d. 1. oktober 1999 eller senere. Ændringsbekendtgørelsen er tidligere udsendt.

I “Landsbyggefonden orienterer” nr. 261 af 22. januar 1999 er det oplyst, at Landsbyggefonden i samarbejde med ministeriet og en følgegruppe havde påbegyndt udarbejdelse af en vejledning om indførelse af forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v. Dette arbejde er nu afsluttet og vedlagt følger 1 eksemplar af vejledningen.

Forespørgsler om vejledningens indhold kan rettes til konsulent Jeanette Esbensen, direkte tlf. 3376 2121, eller andre i fondens regnskabskonsulenttjeneste. Yderligere eksemplarer kan rekvireres fra fondens kontor, Birthe Jøhncke, direkte tlf.
3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

f/Gert Nielsen Birger R. Kristensen