LBF-orienterer nr. 282 16/10-2000

Regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler


Folketinget har vedtaget en rammelovgivning for almene boligafdelingers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsklausuler), jf. lov nr. 407 af 31. maj 2000.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor med by- og boligministerens godkendelse vedtaget et regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler. Regulativet vedlægges.

Københavns Kommune og københavnske boligorganisationer har d. 22. marts 2000 indgået en konkret aftale om hjemfaldsafløsning. Ansøgning om støtte til hjemfalds-afløsning fra almene boligafdelinger beliggende i Københavns Kommune skal være Landsbyggefonden i hænde senest d. 15. november 2000, jf. regulativet § 3.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler


Folketinget har vedtaget en rammelovgivning for almene boligafdelingers frikøb af tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldsklausuler), jf. lov nr. 407 af 31. maj 2000.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor med by- og boligministerens godkendelse vedtaget et regulativ om støtte til frikøb af hjemfaldsklausuler. Regulativet vedlægges.

Københavns Kommune og københavnske boligorganisationer har d. 22. marts 2000 indgået en konkret aftale om hjemfaldsafløsning. Ansøgning om støtte til hjemfalds-afløsning fra almene boligafdelinger beliggende i Københavns Kommune skal være Landsbyggefonden i hænde senest d. 15. november 2000, jf. regulativet § 3.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.