LBF-orienterer nr. 275 28/4-2000

Ændring af regulativ og vejledning vedrørende støtte til byggeskadeudbedring m.v.


Landsbyggefondens bestyrelse har med by- og boligministerens godkendelse vedtaget ændringer af regulativ og vejledning om fondens støtte til udbedring af ekstraordinære byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri. Regulativ og vejledning af 23. marts 2000 vedlægges.

Ændringer sker primært på baggrund af overgang til rentetilpasningslån gældende for tilsagn meddelt af fonden efter 1. januar 2000.

Ved lov nr. 1001 af 23. december 1998 blev finansieringsgrundlaget for byggeskaderenovering m.v. ændret, idet indeksbelåningen blev afskaffet og lånetypen fra dette tidspunkt bestemmes af by- og boligministeren efter samråd med Landsbyggefonden. Loven gav på sigt forøgede indbetalinger til Landsbyggefonden, hvilket bl.a. dannede grundlag for ophævelsen af den tidligere 20 års frist beregnet fra en afdelings ibrugtagelse til tidspunktet for ansøgning om støtte. I efteråret 1999 besluttede by- og boligministeren, at nybyggeriet fra 1. januar 2000 skal finansieres med rentetilpasningslån.

Ved lov nr. 1086 af 29. december 1999 er etableret mulighed for også at finansiere byggeskaderenovering m.v. med rentetilpasningslån. Landsbyggefondens bestyrelse har på denne baggrund den 23. marts 2000 vedtaget ændringer i regulativet, som er godkendt af by- og boligministeren den 5. april 2000. Bestyrelsen har besluttet, at finansiering af byggeskaderenoveringsarbejder m.v., som modtager tilsagn om støtte efter den 1. januar 2000, sker med rentetilpasningslån, hvilket er godkendt af by- og boligministeren.

Beboerbetalingen er frigjort fra den bagvedliggende belåning, og reguleres som om der er optaget et tilsvarende fastforrentet lån på samme tidspunkt som rentetilpasningslånet. Landsbyggefonden, som betaler ydelsesstøtten, opnår den fulde mindreudgift ved den mindre rente, men påtager sig også den fulde risiko ved fremtidige rentestigninger.

Med loven har by- og boligministeren endvidere fået mulighed for at påbyde ejere af støttet byggeri at foretage konvertering af fastforrentede nominallån, hvortil der ydes løbende støtte i form af enten rentesikring, ydelsessikring eller ydelsesstøtte.

Der er ingen ændringer i støtteproceduren i forhold til tidligere bestemmelser.

Yderligere eksemplarer af regulativ og vejledning kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103). Regulativ og vejledning vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, ”www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændring af regulativ og vejledning vedrørende støtte til byggeskadeudbedring m.v.


Landsbyggefondens bestyrelse har med by- og boligministerens godkendelse vedtaget ændringer af regulativ og vejledning om fondens støtte til udbedring af ekstraordinære byggeskader, øget vedligeholdelse m.v. samt til ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet i alment byggeri. Regulativ og vejledning af 23. marts 2000 vedlægges.

Ændringer sker primært på baggrund af overgang til rentetilpasningslån gældende for tilsagn meddelt af fonden efter 1. januar 2000.

Ved lov nr. 1001 af 23. december 1998 blev finansieringsgrundlaget for byggeskaderenovering m.v. ændret, idet indeksbelåningen blev afskaffet og lånetypen fra dette tidspunkt bestemmes af by- og boligministeren efter samråd med Landsbyggefonden. Loven gav på sigt forøgede indbetalinger til Landsbyggefonden, hvilket bl.a. dannede grundlag for ophævelsen af den tidligere 20 års frist beregnet fra en afdelings ibrugtagelse til tidspunktet for ansøgning om støtte. I efteråret 1999 besluttede by- og boligministeren, at nybyggeriet fra 1. januar 2000 skal finansieres med rentetilpasningslån.

Ved lov nr. 1086 af 29. december 1999 er etableret mulighed for også at finansiere byggeskaderenovering m.v. med rentetilpasningslån. Landsbyggefondens bestyrelse har på denne baggrund den 23. marts 2000 vedtaget ændringer i regulativet, som er godkendt af by- og boligministeren den 5. april 2000. Bestyrelsen har besluttet, at finansiering af byggeskaderenoveringsarbejder m.v., som modtager tilsagn om støtte efter den 1. januar 2000, sker med rentetilpasningslån, hvilket er godkendt af by- og boligministeren.

Beboerbetalingen er frigjort fra den bagvedliggende belåning, og reguleres som om der er optaget et tilsvarende fastforrentet lån på samme tidspunkt som rentetilpasningslånet. Landsbyggefonden, som betaler ydelsesstøtten, opnår den fulde mindreudgift ved den mindre rente, men påtager sig også den fulde risiko ved fremtidige rentestigninger.

Med loven har by- og boligministeren endvidere fået mulighed for at påbyde ejere af støttet byggeri at foretage konvertering af fastforrentede nominallån, hvortil der ydes løbende støtte i form af enten rentesikring, ydelsessikring eller ydelsesstøtte.

Der er ingen ændringer i støtteproceduren i forhold til tidligere bestemmelser.

Yderligere eksemplarer af regulativ og vejledning kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103). Regulativ og vejledning vil også snarest muligt blive gjort tilgængelige på fondens hjemmeside på internettet, ”www.lbf.dk”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.