LBF-orienterer nr. 280 24/8-2000

Støtte til visse almene boligafdelinger (ny omprioriteringsrunde)


Ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 278 af 10. juli 2000 er der orienteret om ny omprioriteringsrunde m.v. og indkaldt ansøgninger til fonden inden 1. november 2000.

Fondens regulativ om særlig støtte til visse almene boligafdelinger er nu færdigtrykt og 1 eksemplar af regulativet følger vedlagt.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, er fonden til rådighed.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Støtte til visse almene boligafdelinger (ny omprioriteringsrunde)


Ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 278 af 10. juli 2000 er der orienteret om ny omprioriteringsrunde m.v. og indkaldt ansøgninger til fonden inden 1. november 2000.

Fondens regulativ om særlig støtte til visse almene boligafdelinger er nu færdigtrykt og 1 eksemplar af regulativet følger vedlagt.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger, er fonden til rådighed.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.