LBF-orienterer nr. 289 30/4-2001

Årsberetning 2000.


Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2000.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen