LBF-orienterer nr. 291 22/6-2001

Adgang til regnskabsdatabasen


På grundlag af den elektroniske regnskabsindberetning fra almene boligorganisationer har Landsbyggefonden opbygget en regnskabsdatabase. Regnskabsdatabasen vil bl.a. danne basis for

- en udbygget husleje- og budgetstatistik
- nøgletal og søgefunktioner
- mulighed for at hjemtage regnskabsdata til egen bearbejdning.

Den første udbyggede husleje- og budgetstatistik forventes at kunne være færdig i løbet af 2002. Den vil tage udgangspunkt i regnskabernes budgetkolonne for “kommende år”, hvilket indebærer, at elementerne i huslejedannelsen (nettoud gifterne) kan opgøres.

Indtil den første udbyggede husleje- og budgetstatistik foreligger, vil der blive en testperiode, hvor rigtigheden og anvendelsesmulighederne vedrørende de indberettede regnskabsdata kan afprøves. Der er adgang til regnskabsdatabasen via internetadressen www.lbf.dk/regnskab. Et program er her under udvikling til fremvisning af forudbestemte nøgletal m.v., ligesom der er etableret søgefunktioner, hvor man fra regnskabsdatabasen kan udfinde hele regnskaber eller nøgletal efter eget valg. Det bemærkes, at eventuelle fejl og mangler i de indberettede regnskaber kun kan rettes af de pågældende almene boligorganisationer og deres revisorer.

Der er mulighed for overførsel af udsøgte regnskaber eller nøgletal m.v. til egen PC eller lignende med henblik på egen bearbejdning.

Landsbyggefonden skal gøre opmærksom på, at der i testperioden må udvises stor forsigtighed ved anvendelse af udsøgte regnskabsdata. På grund af fejl og mangler i angivelser af lejemålsantal, boligarealer m.m. kan f.eks. nøgletal blive endog meget misvisende. I de kommende år vil indberetningsprogrammet blive søgt udbygget med flere valideringsfunktioner, således at fejl og mangler i højere grad forebygges.

Fonden er endvidere interesseret i forslag til ændringer og forbedringer i søgefunktionerne m.v. I testperioden vil desuden dimensioneringen af systemet blive overvejet i lyset af indhøstede driftserfaringer. Der er tale om relativt store data mængder, specielt når der kommer flere regnskabsår til end de 2 første, 1998 og 1999. Efter testperioden vil regnskabsdatabasen blive optaget på Landsbygge fondens hjemmeside. Vedlagt følger orientering omkring regnskabsdatabasen og de nye søgemuligheder m.v. Fondens regnskabskonsulenttjeneste, Eva K. Karlsson tlf. 33 76 21 26, Flemming Munch Mortensen tlf. 33 76 21 20 og andre kan kontaktes hvad angår yderligere spørgsmål. Testerfaringer, forslag til forbedringer m.v. bedes venligst meddelt skriftligt pr. brevpost eller pr. e-post.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Adgang til regnskabsdatabasen


På grundlag af den elektroniske regnskabsindberetning fra almene boligorganisationer har Landsbyggefonden opbygget en regnskabsdatabase. Regnskabsdatabasen vil bl.a. danne basis for

- en udbygget husleje- og budgetstatistik
- nøgletal og søgefunktioner
- mulighed for at hjemtage regnskabsdata til egen bearbejdning.

Den første udbyggede husleje- og budgetstatistik forventes at kunne være færdig i løbet af 2002. Den vil tage udgangspunkt i regnskabernes budgetkolonne for “kommende år”, hvilket indebærer, at elementerne i huslejedannelsen (nettoud gifterne) kan opgøres.

Indtil den første udbyggede husleje- og budgetstatistik foreligger, vil der blive en testperiode, hvor rigtigheden og anvendelsesmulighederne vedrørende de indberettede regnskabsdata kan afprøves. Der er adgang til regnskabsdatabasen via internetadressen www.lbf.dk/regnskab. Et program er her under udvikling til fremvisning af forudbestemte nøgletal m.v., ligesom der er etableret søgefunktioner, hvor man fra regnskabsdatabasen kan udfinde hele regnskaber eller nøgletal efter eget valg. Det bemærkes, at eventuelle fejl og mangler i de indberettede regnskaber kun kan rettes af de pågældende almene boligorganisationer og deres revisorer.

Der er mulighed for overførsel af udsøgte regnskaber eller nøgletal m.v. til egen PC eller lignende med henblik på egen bearbejdning.

Landsbyggefonden skal gøre opmærksom på, at der i testperioden må udvises stor forsigtighed ved anvendelse af udsøgte regnskabsdata. På grund af fejl og mangler i angivelser af lejemålsantal, boligarealer m.m. kan f.eks. nøgletal blive endog meget misvisende. I de kommende år vil indberetningsprogrammet blive søgt udbygget med flere valideringsfunktioner, således at fejl og mangler i højere grad forebygges.

Fonden er endvidere interesseret i forslag til ændringer og forbedringer i søgefunktionerne m.v. I testperioden vil desuden dimensioneringen af systemet blive overvejet i lyset af indhøstede driftserfaringer. Der er tale om relativt store data mængder, specielt når der kommer flere regnskabsår til end de 2 første, 1998 og 1999. Efter testperioden vil regnskabsdatabasen blive optaget på Landsbygge fondens hjemmeside. Vedlagt følger orientering omkring regnskabsdatabasen og de nye søgemuligheder m.v. Fondens regnskabskonsulenttjeneste, Eva K. Karlsson tlf. 33 76 21 26, Flemming Munch Mortensen tlf. 33 76 21 20 og andre kan kontaktes hvad angår yderligere spørgsmål. Testerfaringer, forslag til forbedringer m.v. bedes venligst meddelt skriftligt pr. brevpost eller pr. e-post.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen