LBF-orienterer nr. 292 22/6-2001

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen


Med Landsbyggefonden orienterer nr. 285 fremsendtes den 30. januar 2001 pjecen: ”Er din bolig muggen ?”. Pjecen blev også fremsendt som indstik i ”Beboerbladet”, idet pjecen henvender sig til beboerne med det formål, at man i den daglige brug af boligen bliver opmærksom på eventuelle fugtproblemer - og eventuel vækst af skimmelsvampe mv.

Problemer med fugt i boliger kan skyldes en forskellige bygningsmæssige forhold, uhensigtsmæssige brugervaner og en utilstrækkelig drift og vedligeholdelse mv.

Som opfølgning på pjecen til beboerne er der nu udarbejdet en pjece, som henvender sig til de, der har ansvar for afdelingens drift og vedligeholdelse. Der vedlægges 1 eksemplar af pjecen. Det er typisk ejendomsinspektører og andre, som med baggrund i byggeteknisk viden tilrettelægger og står for udførelsen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, medvirker ved syn ved fraflytninger, - og som fungerer som forbindelsesled mellem boligorganisationens administration, de ansatte i afdelingen og beboerne mv.

Det er vigtigt, at årsager til fugt i boligen lokaliseres og udbedres hurtigt og effek-tivt, ligesom det også er vigtigt, at ventilation og udluftning af boligen fungerer optimalt. Når beboere klager over fugt og mug mv. i boligen er det vigtigt, at få undersøgt boligen nærmere. Er der tale om udbredte tilfælde i flere boliger kan der være tale om et grundlæggende problem, hvilket ofte vil kræve undersøgelser af særligt sagkyndige.

Pjecen giver i den forbindelse en række gode råd om, hvordan det kan gribes an og hvordan man eventuelt kommer videre. Man dog bør altid starte med at fjerne åbenbare årsager til fugt i bygningen og forbedre ventilationen inden man iværksætter større og mere kostbare undersøgelser.

For medlemmer af Boligselskabernes Landsforening vil distribution ske sammen med næste nummer af ”Boligen”, som de pågældende almene boligorganisationer får tilsendt til alle deres valgte og ansatte. Udgifter i forbindelse med udsendelsen dækkes af BL.

For andre almene boligorganisationer, kommuner og selvejende almene ældrebolig-institutioner med alment byggeri kan pjecen i fornødent omfang rekvireres på fondens kontor (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Landsbyggefonden råder herudover over et mindre restoplag, der kan rekvireres så langt som oplaget rækker.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Anker Jensen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen


Med Landsbyggefonden orienterer nr. 285 fremsendtes den 30. januar 2001 pjecen: ”Er din bolig muggen ?”. Pjecen blev også fremsendt som indstik i ”Beboerbladet”, idet pjecen henvender sig til beboerne med det formål, at man i den daglige brug af boligen bliver opmærksom på eventuelle fugtproblemer - og eventuel vækst af skimmelsvampe mv.

Problemer med fugt i boliger kan skyldes en forskellige bygningsmæssige forhold, uhensigtsmæssige brugervaner og en utilstrækkelig drift og vedligeholdelse mv.

Som opfølgning på pjecen til beboerne er der nu udarbejdet en pjece, som henvender sig til de, der har ansvar for afdelingens drift og vedligeholdelse. Der vedlægges 1 eksemplar af pjecen. Det er typisk ejendomsinspektører og andre, som med baggrund i byggeteknisk viden tilrettelægger og står for udførelsen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, medvirker ved syn ved fraflytninger, - og som fungerer som forbindelsesled mellem boligorganisationens administration, de ansatte i afdelingen og beboerne mv.

Det er vigtigt, at årsager til fugt i boligen lokaliseres og udbedres hurtigt og effek-tivt, ligesom det også er vigtigt, at ventilation og udluftning af boligen fungerer optimalt. Når beboere klager over fugt og mug mv. i boligen er det vigtigt, at få undersøgt boligen nærmere. Er der tale om udbredte tilfælde i flere boliger kan der være tale om et grundlæggende problem, hvilket ofte vil kræve undersøgelser af særligt sagkyndige.

Pjecen giver i den forbindelse en række gode råd om, hvordan det kan gribes an og hvordan man eventuelt kommer videre. Man dog bør altid starte med at fjerne åbenbare årsager til fugt i bygningen og forbedre ventilationen inden man iværksætter større og mere kostbare undersøgelser.

For medlemmer af Boligselskabernes Landsforening vil distribution ske sammen med næste nummer af ”Boligen”, som de pågældende almene boligorganisationer får tilsendt til alle deres valgte og ansatte. Udgifter i forbindelse med udsendelsen dækkes af BL.

For andre almene boligorganisationer, kommuner og selvejende almene ældrebolig-institutioner med alment byggeri kan pjecen i fornødent omfang rekvireres på fondens kontor (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Landsbyggefonden råder herudover over et mindre restoplag, der kan rekvireres så langt som oplaget rækker.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Anker Jensen