LBF-orienterer nr. 293 16/8-2001

Information om at undgå skimmelsvampevækst i boliger


Landsbyggefonden har tidligere udsendt beboerpjecen: ”Er din bolig muggen?” (”Landsbyggefonden orienterer” nr. 285 af 30. januar 2001) og pjecen til ejendomsansvarlige ”Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen” (”Landsbyggefonden orienterer” nr. 292 af 22. juni 2001).

Fonden fremsender nu en engelsk-sproget udgave af beboerpjecen, ”Is your dwelling mouldy?”. Pjecen er beregnet til uddeling blandt ikke dansksprogede beboere i alment byggeri. Der vedlægges 1 eksemplar af pjecen.

Pjecen kan i fornødent omfang rekvireres på fondens kontor (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103). Fonden betaler udgifter til trykning m.v., mens udgifter til uddeling m.v. dækkes af bygningsejerne selv.

Landsbyggefonden er i øvrigt indstillet på at betale for genoptrykning af den dansk-sprogede udgave, således at pjecen indtil videre kan rekvireres til indflyttere. Ekstra eksemplarer af beboerpjecen ”Er din bolig muggen?” kan ligeledes bestilles på fondens kontor.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen