LBF-orienterer nr. 299 25/1-2002

Retningslinier for obligatorisk indberetning
på edb-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer.


Ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 236 af 27. juni 1997 orienterede fonden om de ændringer, der var sket ved lov nr. 229 af 2. april 1997, og som pålagde samtlige almene boligorganisationer at indsende regnskaber på edb-medium til Landsbyggefonden. Som bilag til denne orientering var vedlagt retningslinier for denne obligatoriske indberetning.

De erfaringer, der er indhøstet i den mellemliggende periode, gør, at der er udarbejdet nye retningslinier gældende for indberetningen i 2002 vedrørende regnskabsår påbegyndt den 1. januar 2001 eller senere. Retningslinierne har været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen, som ikke havde bemærkninger. De nye retningslinier vedlægges.

Den største ændring i retningslinierne er, at det meget omfattende kontroltalsystem er blevet afløst af et mere simpelt, men målrettet system som refererer direkte til de indberettede regnskabsdata. Det nye kontroltalsystem er blevet til efter en række høringsmøder hos boligorganisationerne i løbet af år 2001 og efter høring af den af fonden oprettede edb-brugergruppe.

Leverandører af edb-administrative systemer til almene boligorganisationer er allerede orienteret om ovenstående således, at tilretning af systemerne, sammen med tilretning af kontoplanerne jf. Landsbyggefonden orienterer nr. 298, har kunnet finde sted.

De nye retningslinier kan også findes på fondens hjemmeside, hvorfra de kan hentes. Gå ind på www.lbf.dk. Se under regnskabsindberetning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Eva Karlsson

Retningslinier for obligatorisk indberetning
på edb-medium af regnskaber fra almene boligorganisationer.


Ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 236 af 27. juni 1997 orienterede fonden om de ændringer, der var sket ved lov nr. 229 af 2. april 1997, og som pålagde samtlige almene boligorganisationer at indsende regnskaber på edb-medium til Landsbyggefonden. Som bilag til denne orientering var vedlagt retningslinier for denne obligatoriske indberetning.

De erfaringer, der er indhøstet i den mellemliggende periode, gør, at der er udarbejdet nye retningslinier gældende for indberetningen i 2002 vedrørende regnskabsår påbegyndt den 1. januar 2001 eller senere. Retningslinierne har været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen, som ikke havde bemærkninger. De nye retningslinier vedlægges.

Den største ændring i retningslinierne er, at det meget omfattende kontroltalsystem er blevet afløst af et mere simpelt, men målrettet system som refererer direkte til de indberettede regnskabsdata. Det nye kontroltalsystem er blevet til efter en række høringsmøder hos boligorganisationerne i løbet af år 2001 og efter høring af den af fonden oprettede edb-brugergruppe.

Leverandører af edb-administrative systemer til almene boligorganisationer er allerede orienteret om ovenstående således, at tilretning af systemerne, sammen med tilretning af kontoplanerne jf. Landsbyggefonden orienterer nr. 298, har kunnet finde sted.

De nye retningslinier kan også findes på fondens hjemmeside, hvorfra de kan hentes. Gå ind på www.lbf.dk. Se under regnskabsindberetning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Eva Karlsson