LBF-orienterer nr. 314 20/12-2002

Ny støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger fra 1.1.2003.


På grundlag af boligpakkeforliget fra oktober 2002 har Folketinget vedtaget en ny støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger fra 1. januar 2003.

Landsbyggefondens bestyrelse har med Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse vedtaget nye regler for støtte til beboerrådgiver(e). Reglerne vedlægges.

De nye regler er baseret på følgende overordnede retningslinier:

  1. Landsbyggefonden yder fra 2003 indtil 50% tilskud af fastsatte tilskudsrammer, som pr. beboerrådgiver forhøjes med 40.000 kr./år til henholdsvis 360.000-380.000-400.000 kr./år efter geografisk placering. De respektive boligorganisationer og beliggenhedskommuner skal udrede resten efter en lokalt aftalt fordelingsmodel. Statens tilskud til støtteordningen er ophørt.
  2. De beboerrådgiverordninger, som p.t. får udbetalt støtte fra Landsbyggefonden, har en umiddelbar ret til fortsat støtte i hele 2003 med 50% af ovennævnte tilskudsrammer, hvis den lokale aftale mellem boligorganisationen og kommunen om dækning af restbeløbet er dokumenteret over for Landsbyggefonden senest 17. februar 2003.
  3. Ansøgning om tilskud til beboerrådgiverordninger – nye som eksisterende – i årene 2004-2008 skal indsendes til Landsbyggefonden i et nærmere fastlagt ansøgningsskema senest d. 1. april 2003. Ansøgningsskema m.v. forventes udsendt i januar 2003.
  4. Tilskuddet ydes til boligorganisationen, hvor ansættelse finder sted. De tilskudsberettigede udgifter er beboerrådgiverens løn, øvrige driftsudgifter (sociale bidrag, kontorhold, lokaleleje, kurser, erfa-møder jf. nedenfor) samt beboerrettede aktiviteter.
  5. Der forventes centralt afsat midler til evaluering og formidling. Det vil være en forudsætning for støtte, at beboerrådgiverne indgår i samarbejdet om disse aktiviteter og at beboerrådgiverarbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt for beboerrådgiverne at deltage i erfa- og evalueringsaktiviteter.


Landsbyggefonden vil vende tilbage i januar 2003 med ansøgningsskema og eventuelle yderligere oplysninger. Med hensyn til vejledning i konkrete sager henvises i øvrigt til byudvalgssamarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne, www.byudvalget.dk, tlf. 3376 2040 konsulent Jørgen Olsen og tlf. 8733 1064 konsulent Kurt Lerche.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ny støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger fra 1.1.2003.


På grundlag af boligpakkeforliget fra oktober 2002 har Folketinget vedtaget en ny støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger fra 1. januar 2003.

Landsbyggefondens bestyrelse har med Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse vedtaget nye regler for støtte til beboerrådgiver(e). Reglerne vedlægges.

De nye regler er baseret på følgende overordnede retningslinier:

  1. Landsbyggefonden yder fra 2003 indtil 50% tilskud af fastsatte tilskudsrammer, som pr. beboerrådgiver forhøjes med 40.000 kr./år til henholdsvis 360.000-380.000-400.000 kr./år efter geografisk placering. De respektive boligorganisationer og beliggenhedskommuner skal udrede resten efter en lokalt aftalt fordelingsmodel. Statens tilskud til støtteordningen er ophørt.
  2. De beboerrådgiverordninger, som p.t. får udbetalt støtte fra Landsbyggefonden, har en umiddelbar ret til fortsat støtte i hele 2003 med 50% af ovennævnte tilskudsrammer, hvis den lokale aftale mellem boligorganisationen og kommunen om dækning af restbeløbet er dokumenteret over for Landsbyggefonden senest 17. februar 2003.
  3. Ansøgning om tilskud til beboerrådgiverordninger – nye som eksisterende – i årene 2004-2008 skal indsendes til Landsbyggefonden i et nærmere fastlagt ansøgningsskema senest d. 1. april 2003. Ansøgningsskema m.v. forventes udsendt i januar 2003.
  4. Tilskuddet ydes til boligorganisationen, hvor ansættelse finder sted. De tilskudsberettigede udgifter er beboerrådgiverens løn, øvrige driftsudgifter (sociale bidrag, kontorhold, lokaleleje, kurser, erfa-møder jf. nedenfor) samt beboerrettede aktiviteter.
  5. Der forventes centralt afsat midler til evaluering og formidling. Det vil være en forudsætning for støtte, at beboerrådgiverne indgår i samarbejdet om disse aktiviteter og at beboerrådgiverarbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt for beboerrådgiverne at deltage i erfa- og evalueringsaktiviteter.


Landsbyggefonden vil vende tilbage i januar 2003 med ansøgningsskema og eventuelle yderligere oplysninger. Med hensyn til vejledning i konkrete sager henvises i øvrigt til byudvalgssamarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne, www.byudvalget.dk, tlf. 3376 2040 konsulent Jørgen Olsen og tlf. 8733 1064 konsulent Kurt Lerche.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Beboerrådgiver

Ansat i samspilsramt boligområde, som kan være aflønnet med støtte fra Landsbyggefonden. En beboerrådgiver er ikke en socialrådgiver med individuel vejledning af beboere. Beboerrådgiveren er derimod en igangsætter af aktiviteter m.m. til fremme af det sociale liv i en boligafdeling.