LBF-orienterer nr. 312 6/12-2002

Udskydelse af tidspunkt for eventuel nedsættelse af "trækningsrettens" andel fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.


Landsbyggefondens bestyrelse har bedt om Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse af en ophævelse af fondens tillægsregulativ af 20. marts 1997. I tillægsregulativet blev det varslet, at det på grund af stigende udgifter til ydelsesstøtte i byggeskaderenoveringsordningen senere med virkning fra 1. januar 2003 kunne besluttes at nedsætte den nuværende andel til ”trækningsretten” fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i svar af 2. december 2002 meddelt, at man alene kan tiltræde en udskydelse af varslet foreløbigt fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004. Kopi af Styrelsens brev vedlægges til orientering.

Fondens bestyrelse har taget Styrelsens stillingtagen til efterretning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Udskydelse af tidspunkt for eventuel nedsættelse af "trækningsrettens" andel fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.


Landsbyggefondens bestyrelse har bedt om Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse af en ophævelse af fondens tillægsregulativ af 20. marts 1997. I tillægsregulativet blev det varslet, at det på grund af stigende udgifter til ydelsesstøtte i byggeskaderenoveringsordningen senere med virkning fra 1. januar 2003 kunne besluttes at nedsætte den nuværende andel til ”trækningsretten” fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har i svar af 2. december 2002 meddelt, at man alene kan tiltræde en udskydelse af varslet foreløbigt fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004. Kopi af Styrelsens brev vedlægges til orientering.

Fondens bestyrelse har taget Styrelsens stillingtagen til efterretning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen