LBF-orienterer nr. 303 19/4-2002

Årsberetning 2001.


Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2001.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan i begrænset omfang rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen