LBF-orienterer nr. 315 10/1-2003

Ændring af driftsbekendtgørelsen (årsregnskabsloven m.m.).


Erhvervs- og Boligstyrelsen har d. 17. december 2002 udstedt bekendtgørelse nr. 1191 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen). Vedlagt følger kopi af ændringsbekendtgørelsen.

Landsbyggefonden skal fremhæve ændringerne i reglerne for regnskabsaflæggelse (§ 71) i relation til den ny årsregnskabslov. Ændringsbekendtgørelsen indfører ”god regnskabsskik for almene boligorganisationer” som hovedgrundlag for regnskabsaflæggelsen i den almene sektor. Kun i det omfang, hvor almenboligloven og driftsbekendtgørelsen med bilag ikke fastsætter regler, gælder den ny årsregnskabslov. Efter drøftelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der ikke på kort sigt fundet grundlag for implementering af den ny årsregnskabslov på det almene område. Indtil andet bestemmes, fungerer de gældende regler og den hidtidige fortolkning, jf. bl.a. vejledningen til driftsbekendtgørelsen udgivet i december 1996, især afsnit 25 og 26. Der kan endvidere henvises til ”vejledende udtalelser” på fondens hjemmeside under ”regnskaber>konsulenttjeneste”.

Det bemærkes, at ændringerne af reglerne for regnskabsaflæggelsen trådte umiddelbart i kraft d. 20. december 2002, dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Hermed omfattes regnskabsaflæggelsen for 2002 af de nye regler. Den nye årsregnskabslov gældende fra 2002 får således i praksis og indtil videre ikke nogen større betydning for regnskabsaflæggelsen i almene boligorganisationer.

Med denne bekendtgørelse præciseres det i kompetencereglerne (§ 6), at det er boligorganisationens øverste myndighed, der træffer beslutning om pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Det er muligt for øverste myndighed at delegere denne kompetence til organisationsbestyrelsen for så vidt angår afdelingsejendomme
(§ 7).

Der foretages ændringer i dispositionsfondens anvendelsesbestemmelser (§ 38), således at en boligorganisations dispositionsfond kan medvirke i finansieringen af den nye renoveringsstøtteordning (jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 313 af 20. december 2002) og den nye støtteordning vedrørende beboerrådgivere (jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 314 af 20. december 2002).

I placeringsreglerne (§ 47) vedrørende kapitalforvaltning, dispositionsfondens og afdelingernes midler er de særlige afdelinger af danske lovregulerede investeringsforeninger præciseret med betegnelsen specialforeninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Der er ikke tale om en realitetsændring.

Spørgsmål vedrørende ændringsbekendtgørelsen kan rettes til konsulenterne i Landsbyggefonden.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ændring af driftsbekendtgørelsen (årsregnskabsloven m.m.).


Erhvervs- og Boligstyrelsen har d. 17. december 2002 udstedt bekendtgørelse nr. 1191 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen). Vedlagt følger kopi af ændringsbekendtgørelsen.

Landsbyggefonden skal fremhæve ændringerne i reglerne for regnskabsaflæggelse (§ 71) i relation til den ny årsregnskabslov. Ændringsbekendtgørelsen indfører ”god regnskabsskik for almene boligorganisationer” som hovedgrundlag for regnskabsaflæggelsen i den almene sektor. Kun i det omfang, hvor almenboligloven og driftsbekendtgørelsen med bilag ikke fastsætter regler, gælder den ny årsregnskabslov. Efter drøftelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der ikke på kort sigt fundet grundlag for implementering af den ny årsregnskabslov på det almene område. Indtil andet bestemmes, fungerer de gældende regler og den hidtidige fortolkning, jf. bl.a. vejledningen til driftsbekendtgørelsen udgivet i december 1996, især afsnit 25 og 26. Der kan endvidere henvises til ”vejledende udtalelser” på fondens hjemmeside under ”regnskaber>konsulenttjeneste”.

Det bemærkes, at ændringerne af reglerne for regnskabsaflæggelsen trådte umiddelbart i kraft d. 20. december 2002, dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Hermed omfattes regnskabsaflæggelsen for 2002 af de nye regler. Den nye årsregnskabslov gældende fra 2002 får således i praksis og indtil videre ikke nogen større betydning for regnskabsaflæggelsen i almene boligorganisationer.

Med denne bekendtgørelse præciseres det i kompetencereglerne (§ 6), at det er boligorganisationens øverste myndighed, der træffer beslutning om pantsætning af boligorganisationens ejendomme. Det er muligt for øverste myndighed at delegere denne kompetence til organisationsbestyrelsen for så vidt angår afdelingsejendomme
(§ 7).

Der foretages ændringer i dispositionsfondens anvendelsesbestemmelser (§ 38), således at en boligorganisations dispositionsfond kan medvirke i finansieringen af den nye renoveringsstøtteordning (jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 313 af 20. december 2002) og den nye støtteordning vedrørende beboerrådgivere (jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 314 af 20. december 2002).

I placeringsreglerne (§ 47) vedrørende kapitalforvaltning, dispositionsfondens og afdelingernes midler er de særlige afdelinger af danske lovregulerede investeringsforeninger præciseret med betegnelsen specialforeninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Der er ikke tale om en realitetsændring.

Spørgsmål vedrørende ændringsbekendtgørelsen kan rettes til konsulenterne i Landsbyggefonden.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen