LBF-orienterer nr. 316 28/1-2003

Ansøgningsskema og vejledning, ny støtteordning vedrørende beboerrådgivere 2004-2008.


Til brug ved ansøgning om støtte fra den nye beboerrådgiverordning 2004 – 2008 fremsendes vedlagt ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Ansøgningsskemaet vil blive optaget på fondens hjemmeside, www.lbf.dk, under ”Dokumenter>Ansøgninger”.

Ansøgninger indsendes til Landsbyggefonden senest d. 1. april 2003.

Der henvises i øvrigt til fondens regler af 11. december 2002 om støtte til beboerrådgiver(e) m.m. udsendt med ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 314 af 20. december 2002.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen