Indkaldelse af demonstrationsprojekter, ny renoveringsstøtteordning.

Indkaldelse af demonstrationsprojekter, ny renoveringsstøtteordning.

Notat om indkaldelse af demonstrationsprojekter 

Landsbyggefonden skal hermed indkalde ansøgninger til et antal demonstrationsprojekter efter den ny renoveringsstøtteordning, jf. § 14 i fondens regulativ af 11. december 2002 udsendt ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 313 af 20. december 2002. Demonstrationsprojekterne skal bl.a. bidrage til afklaring af vægtningen af de nye støtteområder og fungere som inspiration på disse områder for andre boligorganisationer, kommuner m.fl. Demonstrationsprojekterne skal vise eksempler på styrkelse af almene boligafdelingers konkurrenceevne og være af generel interesse.

Vedlagt følger notat til støtte for udarbejdelse af ansøgning. Ansøgning skal indsendes til Landsbyggefonden senest d. 1. maj 2003.

Det bemærkes, at demonstrationsprojekter ikke opnår ekstraordinær støtte fra renoveringsstøtteordningen. Dog vil der blive søgt fremskaffet midler til en særlig evaluering, udgivelse af overordnet publikation m.v.

Der efterspørges projekter, der består af en flerhed af målsætninger og aktiviteter. Det giver ingen mening, at en boligorganisation fremsender et større antal ansøgninger. Der vil kun være mulighed for udvælgelse af et yderst begrænset antal demonstrationsprojekter.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Indkaldelse af demonstrationsprojekter, ny renoveringsstøtteordning.

Notat om indkaldelse af demonstrationsprojekter 

Landsbyggefonden skal hermed indkalde ansøgninger til et antal demonstrationsprojekter efter den ny renoveringsstøtteordning, jf. § 14 i fondens regulativ af 11. december 2002 udsendt ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 313 af 20. december 2002. Demonstrationsprojekterne skal bl.a. bidrage til afklaring af vægtningen af de nye støtteområder og fungere som inspiration på disse områder for andre boligorganisationer, kommuner m.fl. Demonstrationsprojekterne skal vise eksempler på styrkelse af almene boligafdelingers konkurrenceevne og være af generel interesse.

Vedlagt følger notat til støtte for udarbejdelse af ansøgning. Ansøgning skal indsendes til Landsbyggefonden senest d. 1. maj 2003.

Det bemærkes, at demonstrationsprojekter ikke opnår ekstraordinær støtte fra renoveringsstøtteordningen. Dog vil der blive søgt fremskaffet midler til en særlig evaluering, udgivelse af overordnet publikation m.v.

Der efterspørges projekter, der består af en flerhed af målsætninger og aktiviteter. Det giver ingen mening, at en boligorganisation fremsender et større antal ansøgninger. Der vil kun være mulighed for udvælgelse af et yderst begrænset antal demonstrationsprojekter.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.