LBF-orienterer nr. 327 13/11-2003

2 anvisninger om skimmelsvampe mv. fra By og Byg.


Landsbyggefonden fremsendte i henholdsvis januar og juni 2001 pjecer om fugt og skimmelsvampe mv. i boliger. Dette blev i april i år fulgt op med fremsendelsen af et eksemplar af en video/CD-rom om skimmelsvampe og fugt i boliger.

Nu foreligger resultaterne af By og Byg’s del af det nu afsluttede tværfaglige forskningsprogram om fugt og skimmelsvampe i bygninger. Som led i denne fælles forskningsindsats har der været forudsat en formidlingsdel med publicering af resultater, erfaringer og praktiske anvisninger mv.

By og Byg Anvisning nr. 204: ”Undersøgelse og vurdering af skimmelsvampe i boliger” beskriver metoder til at gennemføre tilstandsundersøgelser i bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Den retter sig primært for fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgelser - og for andre som bliver involveret i undersøgelser af bygninger med fugtproblemer, skimmelsvampe mv. I anvisningen gennemgås målemetoder, værktøjer mv. med henblik på at kunne vurdere årsagssammenhænge, sundhedsmæssige aspekter mv. som led i opstilling af et beslutningsgrundlag.

By og Byg anvisning nr. 205: ”Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst” giver et overblik over metoder til renovering af materialer, konstruktioner mv., der er angrebet i forskellig grad af skimmelsvampe. Anvisningen bygger på konkrete erfaringer og retter sig i overvejende grad til fagfolk (tekniske rådgivere, udførende m.fl.), men også bygherrer som beskæftiger sig med tilstandsundersøgelser, renovering mv. af bygninger. Anvisningen giver en række praktiske vejledninger om renoveringens stadier, kommunikation, kvalitetssikring og efterfølgende drift mv.

Begge anvisninger kan købes for 275 kr. pr. stk. inkl. moms hos Byggecentrum Boghandel på www.BygNet.dk og/eller telefon 70120800.

Fonden har med denne informationsindsats om fugt og skimmelsvampe i bygninger ønsket at medvirke til at udbrede den opsamlede viden og de opnåede erfaringer til kommunerne og de almene boligorganisationer.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Anker Jensen

2 anvisninger om skimmelsvampe mv. fra By og Byg.


Landsbyggefonden fremsendte i henholdsvis januar og juni 2001 pjecer om fugt og skimmelsvampe mv. i boliger. Dette blev i april i år fulgt op med fremsendelsen af et eksemplar af en video/CD-rom om skimmelsvampe og fugt i boliger.

Nu foreligger resultaterne af By og Byg’s del af det nu afsluttede tværfaglige forskningsprogram om fugt og skimmelsvampe i bygninger. Som led i denne fælles forskningsindsats har der været forudsat en formidlingsdel med publicering af resultater, erfaringer og praktiske anvisninger mv.

By og Byg Anvisning nr. 204: ”Undersøgelse og vurdering af skimmelsvampe i boliger” beskriver metoder til at gennemføre tilstandsundersøgelser i bygninger for fugt og skimmelsvampevækst. Den retter sig primært for fagfolk, som har erfaring med bygningsundersøgelser - og for andre som bliver involveret i undersøgelser af bygninger med fugtproblemer, skimmelsvampe mv. I anvisningen gennemgås målemetoder, værktøjer mv. med henblik på at kunne vurdere årsagssammenhænge, sundhedsmæssige aspekter mv. som led i opstilling af et beslutningsgrundlag.

By og Byg anvisning nr. 205: ”Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst” giver et overblik over metoder til renovering af materialer, konstruktioner mv., der er angrebet i forskellig grad af skimmelsvampe. Anvisningen bygger på konkrete erfaringer og retter sig i overvejende grad til fagfolk (tekniske rådgivere, udførende m.fl.), men også bygherrer som beskæftiger sig med tilstandsundersøgelser, renovering mv. af bygninger. Anvisningen giver en række praktiske vejledninger om renoveringens stadier, kommunikation, kvalitetssikring og efterfølgende drift mv.

Begge anvisninger kan købes for 275 kr. pr. stk. inkl. moms hos Byggecentrum Boghandel på www.BygNet.dk og/eller telefon 70120800.

Fonden har med denne informationsindsats om fugt og skimmelsvampe i bygninger ønsket at medvirke til at udbrede den opsamlede viden og de opnåede erfaringer til kommunerne og de almene boligorganisationer.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Anker Jensen