LBF-orienterer nr. 329 17/12-2003

Omlægninger IT-system.
Stamdata m.m.


Ved ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 304 af 19. april 2002 blev der orienteret bl.a. om påtænkte, successive omlægninger af fondens administrative IT-system.

Fra januar 2004 omlægges fondens stamdata-registrering, således at indberetning af rettelser m.v. kan ske elektronisk. Endvidere forøges omfanget af tilgængelige oplysninger. Stamdatas web-database kan ses på fondens hjemmeside, www.lbf.dk, Administration>Stamdata>Stamdatabase.

Landsbyggefondens stamdata-registrering er baseret på selvangivelse fra almene boligorganisationer, kommuner (kommunalt ejede ældreboliger) og selvejende almene ældreboliginstitutioner. Rettelser indberettes ved anvendelse af de tidligere udsendte boligorganisationskoder (bsxxxx eller adxxxx samt password). Kommuner og selvejende almene ældreboliginstitutioner vil snarest få tilsendt ”organisationskoder”. Anmodning om rettelser fremkommer i særlig ”postkasse” hos fonden. Når en anmodning om rettelse er gennemgået af fondens administration, gennemføres ændringen. Der afsendes e-post meddelelse, når ændringen er registreret i stamdatabasen.

Stamdata vises på forskellige niveauer, nemlig på organisationsniveau, på afdelingsniveau og på byggeafsnitsniveau. På organisationsniveau er det muligt at ændre f.eks. ved indrapportering af ny adresse, nyt telefonnummer og lign. På afdelingsniveau er det muligt at ændre afdelingens navn og beliggenhed. På byggeafsnitsniveau er det muligt at rette på antal boliger og arealet for boliger, fællesarealer og lign.

Landsbyggefonden skal anmode boligorganisationerne og de andre ejere af alment byggeri om inden 16. februar 2004 om at kontrollere og om fornødent elektronisk at indberette de præcise adresseoplysninger for hver enkelt afdeling/byggeafsnit. Snarest muligt herefter iværksættes et program til visning af den enkelte afdelings/byggeafsnits geografiske placering. På fondens hjemmeside vil man herefter kunne se luftfotos af de registrerede almene bebyggelser (de nyeste vises dog først efter næste overflyvning).

Efterhånden som de fortsatte, etapevise omlægninger af fondens IT-system iværksættes, vil der blive givet særskilt information herom. I 1. kvartal 2004 forventes brugertilgangen til regnskabsdatabasen omlagt og forbedret. Der vil blive givet nærmere orientering i et nyt nummer af ”input”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen