LBF-orienterer nr. 330 17/12-2003

Udskydelse af tidspunkt for eventuel nedsættelse af "trækningsrettens" andel fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.


Landsbyggefondens bestyrelse har igen i år bedt om Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelse af en ophævelse af fondens tillægsregulativ af 20. marts 1997. I tillægsregulativet blev det varslet, at det på grund af stigende udgifter til ydelsesstøtte i renoveringsstøtteordningen senere med virkning fra 1. januar 2003 kunne besluttes at nedsætte den nuværende andel til ”trækningsretten” fra 60 procent af de pligtmæssige bidrag til 50 procent.

Erhvervs- og Boligstyrelsen meddelte sidste år, at man alene kunne tiltræde en udskydelse af varslet foreløbigt fra 1. januar 2003 til 1. januar 2004.

Erhvervs- og Boligstyrelsen har ved brev af 15. december 2003 meddelt, at ophævelsen fortsat ikke kan godkendes. Varslet udskydes yderligere fra 1. januar 2004 til 1. januar 2005. Endelig stillingtagen til tillægsregulativets ophævelse forventes at kunne ske pr. 1. januar 2005. Kopi af Styrelsens brev vedlægges.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen