Pjecer/video om fugt og skimmelsvampe i boliger tilgængelig på fondens hjemmeside.

Pjecer/video om fugt og skimmelsvampe i boliger tilgængelig på fondens hjemmeside.


Landsbyggefonden har tidligere udsendt ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 285 af 30. januar 2001 (beboerpjece ”Er din bolig muggen?”), nr. 292 af 22. juni 2001 (pjece til ejendomsansvarlige ”Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen”), nr. 293 af 16. august 2001 (engelsksproget udgave af beboerpjecen) og nr. 319 af 10. april 2003 (video/CD-rom med dansk og engelsk tale).

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte pjecer og video-filmen også er tilgængelige på Landsbyggefondens hjemmeside, www.lbf.dk, og www.skimmel.dk (By og Byg).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Pjecer/video om fugt og skimmelsvampe i boliger tilgængelig på fondens hjemmeside.


Landsbyggefonden har tidligere udsendt ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 285 af 30. januar 2001 (beboerpjece ”Er din bolig muggen?”), nr. 292 af 22. juni 2001 (pjece til ejendomsansvarlige ”Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen”), nr. 293 af 16. august 2001 (engelsksproget udgave af beboerpjecen) og nr. 319 af 10. april 2003 (video/CD-rom med dansk og engelsk tale).

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte pjecer og video-filmen også er tilgængelige på Landsbyggefondens hjemmeside, www.lbf.dk, og www.skimmel.dk (By og Byg).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen