LBF-orienterer nr. 319 10/4-2003

Video og CD-rom om fugt og skimmelsvampe i boliger.

Landsbyggefonden fremsendte i 2001 information om eventuelle problemer med fugt og skimmelsvampe med pjecerne: ”Er din bolig muggen ?” og ”Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen”. Pjecerne er blevet omdelt blandt beboerne, ejendomsfunktionærer m.fl. Det har været et ønske, at informationen om skimmelsvampe også kunne komme i audiovisuel form. I den anledning har fonden fået fremstillet en film på ca. 10 min. Den forefindes nu som video i VHS format – i en dansk og engelsk udgave. Filmen fås også på CD-rom – med dansk og engelsk version på samme CD.

Videoen henvender sig primært til beboerne med det formål, at man i den daglige brug af boligen bliver opmærksom på eventuelle fugtproblemer – og eventuel vækst af skimmelsvampe mv. Betydningen af regelmæssig udluftning af boligen er ”den røde tråd” i filmen. Problemer med fugt i boliger er ofte komplicerede sammenhænge med forskellige bygningsmæssige forhold, uhensigtsmæssige brugervaner og en utilstrækkelig drift og vedligeholdelse mv. Videofilmen søger at vise, at det ofte er med enkle midler mange fugtgener kan begrænses. Det er navnlig vigtigt, at beboerne er opmærksom på at få reduceret fugtproduktionen i boligen og jævnligt at få bortventileret den fugtige luft.

Hvis beboerne får mistanke om, at der er bygningsmæssige årsager til fugtproblemerne og vækst af skimmelsvampe, skal man henvende sig til ejendomskontoret og andre med ansvar for bygningernes drift og vedligeholdelse.

Videoen i VHS format i dansk eller engelsk udgave – og CD-rom i både dansk og engelsk udgave kan rekvireres gratis ved henvendelse til fondens kontor (Birthe Jøhncke – telefon direkte 3376 2103 eller E-post: bjn@lbf.dk).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen