LBF-orienterer nr. 345 30/11-2004

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.m., 2.del, benchmarking m.v.
- indkaldelse af interesserede boligorganisationer


Bilag til LBF-orienterer nr. 345

I forbindelse med indførslen af forvaltningsrevision i alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenligningsgrundlag (”referenceramme”). Referencerammen for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation består bl.a. af Socialministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik og regnskabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra den obligatoriske regnskabsindberetning på edb til Landsbyggefonden.

Der er et samfundsmæssigt ønske om at udbygge referencerammen bl.a. med modeller for benchmarking. Temaundersøgelse om administrationsforhold m.m., 2.del, er et af bidragene til opbygning af benchmark.

Undersøgelsen iværksættes februar 2005. Opgaven er udbudt i offentligt EU-udbud, og vil blive foretaget af konsulenter indenfor emnet benchmarking.

Boligorganisationernes administrationsforhold skal overordnet benchmarkes ud fra de tilgængelige oplysninger i regnskabsdatabasen og ved anvendelse af objektive korrektioner. Denne undersøgelse gennemføres uden direkte kontakt til boligorganisationer.

Der skal endvidere gennemføres benchmarking i samarbejde med en række konkrete boligorganisationer på et mere detaljeret niveau. Det overordnede sigte med denne del af undersøgelsen er ikke en egentligt sammenligning mellem en række boligorganisationer. Der er tale om et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af metoder og værktøjer til fremtidige benchmarking undersøgelser. Der gennemføres to benchmarking undersøgelser. Den ene undersøgelse har det primære formål at få ”renset” det eksisterende datagrundlag for diverse uhensigtsmæssigheder, som vanskeliggør sammenligninger af administrationsforholdene. Den anden undersøgelse forsøger at gå et spadestik dybere end kontoplanen og analysere yderligere på et mindre forvaltningsområde.

Undersøgelsen ønskes foretaget på et så stort antal boligorganisationer som muligt. Det præcise antal er endnu ikke fastlagt endeligt.

For yderligere information og uddybning af indholdet af selve undersøgelsen henvises der til vedlagte uddrag af opgavebeskrivelsen.

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer samt Boligselskabernes Landsforening.

Materialet fra temaundersøgelser stilles til rådighed for alle boligorganisationer, revisorer og offentligt tilsyn. Undersøgelsesresultaterne vil være offentligt tilgængelige.

Landsbyggefonden skal hermed opfordre interesserede boligorganisationer til at deltage i temaundersøgelsen. Henvendelse vedrørende deltagelse i undersøgelsen bedes ske til Landsbyggefonden senest 17. januar 2005

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Karlsson eller Rasmus Kofoed Pedersen.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.m., 2.del, benchmarking m.v.
- indkaldelse af interesserede boligorganisationer


Bilag til LBF-orienterer nr. 345

I forbindelse med indførslen af forvaltningsrevision i alment boligbyggeri skal der opbygges et sammenligningsgrundlag (”referenceramme”). Referencerammen for virksomheden i den enkelte almene boligorganisation består bl.a. af Socialministeriets regnskabsstatistik samt Landsbyggefondens huslejestatistik og regnskabsdatabase. Grundlaget for disse statistikker stammer fra den obligatoriske regnskabsindberetning på edb til Landsbyggefonden.

Der er et samfundsmæssigt ønske om at udbygge referencerammen bl.a. med modeller for benchmarking. Temaundersøgelse om administrationsforhold m.m., 2.del, er et af bidragene til opbygning af benchmark.

Undersøgelsen iværksættes februar 2005. Opgaven er udbudt i offentligt EU-udbud, og vil blive foretaget af konsulenter indenfor emnet benchmarking.

Boligorganisationernes administrationsforhold skal overordnet benchmarkes ud fra de tilgængelige oplysninger i regnskabsdatabasen og ved anvendelse af objektive korrektioner. Denne undersøgelse gennemføres uden direkte kontakt til boligorganisationer.

Der skal endvidere gennemføres benchmarking i samarbejde med en række konkrete boligorganisationer på et mere detaljeret niveau. Det overordnede sigte med denne del af undersøgelsen er ikke en egentligt sammenligning mellem en række boligorganisationer. Der er tale om et udviklingsarbejde med henblik på udvikling af metoder og værktøjer til fremtidige benchmarking undersøgelser. Der gennemføres to benchmarking undersøgelser. Den ene undersøgelse har det primære formål at få ”renset” det eksisterende datagrundlag for diverse uhensigtsmæssigheder, som vanskeliggør sammenligninger af administrationsforholdene. Den anden undersøgelse forsøger at gå et spadestik dybere end kontoplanen og analysere yderligere på et mindre forvaltningsområde.

Undersøgelsen ønskes foretaget på et så stort antal boligorganisationer som muligt. Det præcise antal er endnu ikke fastlagt endeligt.

For yderligere information og uddybning af indholdet af selve undersøgelsen henvises der til vedlagte uddrag af opgavebeskrivelsen.

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter for Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer samt Boligselskabernes Landsforening.

Materialet fra temaundersøgelser stilles til rådighed for alle boligorganisationer, revisorer og offentligt tilsyn. Undersøgelsesresultaterne vil være offentligt tilgængelige.

Landsbyggefonden skal hermed opfordre interesserede boligorganisationer til at deltage i temaundersøgelsen. Henvendelse vedrørende deltagelse i undersøgelsen bedes ske til Landsbyggefonden senest 17. januar 2005

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Karlsson eller Rasmus Kofoed Pedersen.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.