LBF-orienterer nr. 332 2/4-2004

Ledige boliger pr. 1. februar 2004

Bilag ledige boliger pr. 1. februar 2004

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Da udlejningssituationen stadig forværres, har fonden fundet det hensigtsmæssigt, at offentliggøre rapporten om ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. februar så snart, den var færdig.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.156. Det er 351 flere end ved undersøgelsen pr. 1. november 2003.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. februar 2004 er vedlagt som bilag.

Der vil blive udsendt særskilt orientering om undersøgelsen vedrørende ledige boliger og udlejningssituationen pr. 1. maj på et senere tidspunkt. Som nævnt i Landsbyggefonden Orienterer nr. 331, er det planen, at indberetningen fra maj 2004 alene skal ske elektronisk.

På grund af det stigende antal ledige boliger er det endvidere hensigten at overgå til månedlige indberetninger – formentlig fra efteråret 2004. Der vil senere blive orienteret nærmere herom.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ledige boliger pr. 1. februar 2004

Bilag ledige boliger pr. 1. februar 2004

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Da udlejningssituationen stadig forværres, har fonden fundet det hensigtsmæssigt, at offentliggøre rapporten om ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. februar så snart, den var færdig.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.156. Det er 351 flere end ved undersøgelsen pr. 1. november 2003.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. februar 2004 er vedlagt som bilag.

Der vil blive udsendt særskilt orientering om undersøgelsen vedrørende ledige boliger og udlejningssituationen pr. 1. maj på et senere tidspunkt. Som nævnt i Landsbyggefonden Orienterer nr. 331, er det planen, at indberetningen fra maj 2004 alene skal ske elektronisk.

På grund af det stigende antal ledige boliger er det endvidere hensigten at overgå til månedlige indberetninger – formentlig fra efteråret 2004. Der vil senere blive orienteret nærmere herom.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl