LBF-orienterer nr. 337 22/6-2004

Ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. maj 2004

Bilag til ledige lejligheder

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Som ved sidste opgørelse af ledige lejligheder har fonden fundet det hensigtsmæssigt, at offentliggøre rapporten om ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. maj så snart, den var færdig, fordi udlejningssituationen fortsat forringes.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.292. Det er 136 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. maj 2004 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik”.

Der vil blive udsendt særskilt orientering om næste undersøgelse vedrørende ledige boliger og udlejningssituationen pr. 1. august på et senere tidspunkt. Som nævnt i ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 331, af 12. februar 2004 vil fremtidige indberetninger alene kunne ske elektronisk.

Som anført i ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 332, af 2. april 2004 er det hensigten at overgå til månedlige indberetninger fra efteråret 2004 på grund af den fremdeles stigende ledighed. Der vil senere blive orienteret nærmere herom.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl

Ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. maj 2004

Bilag til ledige lejligheder

Kvartalsvis opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Som ved sidste opgørelse af ledige lejligheder har fonden fundet det hensigtsmæssigt, at offentliggøre rapporten om ledige lejligheder og udlejningssituationen pr. 1. maj så snart, den var færdig, fordi udlejningssituationen fortsat forringes.

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.292. Det er 136 flere end ved undersøgelsen pr. 1. februar 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder og besvarelserne vedrørende udlejningssituationen pr. 1. maj 2004 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Administration” > ”Stamdata” > ”Ledige boliger” > ”Statistik”.

Der vil blive udsendt særskilt orientering om næste undersøgelse vedrørende ledige boliger og udlejningssituationen pr. 1. august på et senere tidspunkt. Som nævnt i ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 331, af 12. februar 2004 vil fremtidige indberetninger alene kunne ske elektronisk.

Som anført i ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 332, af 2. april 2004 er det hensigten at overgå til månedlige indberetninger fra efteråret 2004 på grund af den fremdeles stigende ledighed. Der vil senere blive orienteret nærmere herom.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl