LBF-orienterer nr. 350 27/1-2005

IT-omlægning/designprojekt


I forbindelse med IT-omlægningen i fondens administrationsafdeling (”Landsbyggefonden orienterer” nr. 329 af 17. december 2003) er der sideløbende arbejdet med et designprojekt vedrørende fondens papirlinie, hjemmeside, logo m.v.

Udformningen af det nye design er baseret på en beskrivelse af fondens identitet med udgangspunkt i, at ”Landsbyggefonden søger at fremme forsvarlig administration, økonomisk tryghed og udvikling af boligstandarden i det almene byggeri”.

Det nye design har med logoet fokus på fondens opgave med at ”holde sammen på huse”. Det nye design implementeres fra februar 2005.

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

IT-omlægning/designprojekt


I forbindelse med IT-omlægningen i fondens administrationsafdeling (”Landsbyggefonden orienterer” nr. 329 af 17. december 2003) er der sideløbende arbejdet med et designprojekt vedrørende fondens papirlinie, hjemmeside, logo m.v.

Udformningen af det nye design er baseret på en beskrivelse af fondens identitet med udgangspunkt i, at ”Landsbyggefonden søger at fremme forsvarlig administration, økonomisk tryghed og udvikling af boligstandarden i det almene byggeri”.

Det nye design har med logoet fokus på fondens opgave med at ”holde sammen på huse”. Det nye design implementeres fra februar 2005.

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen