LBF-orienterer nr. 349 7/1-2005

Ledige boliger pr. 1. december 2004

 Bilag ledige lejligheder december 2004  

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. december 2004 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.541. Det er 66 flere end ved undersøgelsen pr. 1. november 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder pr. 1. december 2004 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige lejligheder”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl