LBF-orienterer nr. 352 4/2-2005

Ledige boliger pr. 1. januar 2005

 Bilag ledige lejligheder januar 2005  

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. januar 2005 hos almene boligorganisationer er opgjort til 1.487. Det er 54 færre end ved undersøgelsen pr. 1. december 2004.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder pr. 1. januar 2005 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienteringsskrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige lejligheder”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl