LBF-orienterer nr. 355 22/3-2005

At fremtidssikre almene boliger fra 50’erne


Vedlagt fremsendes idékatalog til fremtidssikring af almene boliger fra 50’erne. Idékataloget er udarbejdet som inspiration til nye metoder og koncepter i arbejdet med renovering af ældre boligbebyggelser.

Idékataloget er udarbejdet på baggrund af 20 demonstrationsprojekter der er under realisering. Demonstrationsprojekterne er indkaldt af Landsbyggefonden med baggrund i behovsanalyse fra 2001, samt ændringer i renoveringsstøtte-ordningen fra 2003. De fysiske arbejder i demonstrationsprojekterne støttes i et vist omfang af Landsbyggefonden.

Yderligere eksemplarer af kataloget kan rekvireres ved henvendelse til Lands-byggefonden på mail: lbf@lbf.dk eller til Birthe Jøhncke, tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

At fremtidssikre almene boliger fra 50’erne


Vedlagt fremsendes idékatalog til fremtidssikring af almene boliger fra 50’erne. Idékataloget er udarbejdet som inspiration til nye metoder og koncepter i arbejdet med renovering af ældre boligbebyggelser.

Idékataloget er udarbejdet på baggrund af 20 demonstrationsprojekter der er under realisering. Demonstrationsprojekterne er indkaldt af Landsbyggefonden med baggrund i behovsanalyse fra 2001, samt ændringer i renoveringsstøtte-ordningen fra 2003. De fysiske arbejder i demonstrationsprojekterne støttes i et vist omfang af Landsbyggefonden.

Yderligere eksemplarer af kataloget kan rekvireres ved henvendelse til Lands-byggefonden på mail: lbf@lbf.dk eller til Birthe Jøhncke, tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen