LBF-orienterer nr. 354 4/3-2005

Ledige boliger pr. 1. februar 2005

Bilag ledige lejligheder februar 2005

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Ledige lejligheder

Antallet af ledige lejligheder pr. 1. februar 2005 hos almene boligor­ganisatio­ner er opgjort til 1.520. Det er 33 flere end ved undersøgelsen pr. 1. januar 2005.

En udførlig opgørelse over antal ledige lejligheder pr. 1. februar 2005 er vedlagt som bilag. På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan såvel orienterings-skrivelsen som bilaget findes under: ”Dokumenter”> ”LBF orienterer”. Selve statistikken kan på samme hjemmeside ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og herefter enten ”Statistik”, eller ”Ledige lejligheder”.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Keld Adsbøl