LBF-orienterer nr. 361 15/6-2005

Rapport om den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en rapport om den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger. Rapporten fremkommer i fortsættelse af tidligere undersøgelser og skal ses som en ajourføring af data vedrørende udviklingen i beboersammensætningen.

SBi forventer med passende intervaller at kunne opdatere oplysningerne om udviklingen i den almene sektor. Landsbyggefonden støtter projektet med henblik på anvendelse af dataene ved udarbejdelse af helhedsplaner, grundlag for særlig driftstøtte m.v..

Vedlagt følger 1 eksemplar af rapporten.

Ekstra eksemplarer kan købes ved henvendelse til Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, tlf. 70 12 06 00 eller pr. e-mailadresse:
bog@byggecentrum.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.