LBF-orienterer nr. 365 26/8-2005

Overskud i almene boligafdelinger og boligorganisationer


Socialministeriet offentliggjorde d. 1. juli 2005 analysen ”Overskud i den almene boligsektor”. Efter aftale med ministeriet følger analysen vedlagt til boligorganisationer m.v., mens analysen er fremsendt til kommunerne som bilag til ministeriets brev af 22. august 2005.

Analysen viser, at det store flertal af afdelinger og boligorganisationer generelt overholder ”balanceleje-princippet” og de regnskabsmæssige regler. En mindre gruppe af afdelinger og boligorganisationer har imidlertid problemer med at opfylde de gældende bestemmelser. Der må derfor gøres en indsats for at bringe den manglende overholdelse af reglerne til ophør. Landsbyggefondens regnskabskonsulenttjeneste er i den forbindelse til rådighed om eventuelle regnskabs- og budgetmæssige problemstillinger.

Til yderligere belysning af analysens emner kan Landsbyggefonden bl.a. henvise til regnskabsdatabasen og temaundersøgelse om administrationsforhold på fondens hjemmeside.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen </form>

Overskud i almene boligafdelinger og boligorganisationer


Socialministeriet offentliggjorde d. 1. juli 2005 analysen ”Overskud i den almene boligsektor”. Efter aftale med ministeriet følger analysen vedlagt til boligorganisationer m.v., mens analysen er fremsendt til kommunerne som bilag til ministeriets brev af 22. august 2005.

Analysen viser, at det store flertal af afdelinger og boligorganisationer generelt overholder ”balanceleje-princippet” og de regnskabsmæssige regler. En mindre gruppe af afdelinger og boligorganisationer har imidlertid problemer med at opfylde de gældende bestemmelser. Der må derfor gøres en indsats for at bringe den manglende overholdelse af reglerne til ophør. Landsbyggefondens regnskabskonsulenttjeneste er i den forbindelse til rådighed om eventuelle regnskabs- og budgetmæssige problemstillinger.

Til yderligere belysning af analysens emner kan Landsbyggefonden bl.a. henvise til regnskabsdatabasen og temaundersøgelse om administrationsforhold på fondens hjemmeside.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen </form>

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.