LBF-orienterer nr. 367 12/9-2005

Obligatorisk regnskabsindberetning for selvejende institutioner med almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger


Med bekendtgørelse nr. 627 af 23. juni 2005 er de selvejende institutioner med almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger blevet omfattet af reglerne om den obligatoriske regnskabsindberetning på edb, som indført for de almene boligorganisationer i 1997.

Indberetningspligten for de selvejende institutioner med almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2006 og senere. Indberetningen skal foretages senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Den elektroniske regnskabsindberetning til Landsbyggefonden omfatter et institutionsregnskab (organisationsregnskab) og et bebyggelsesregnskab (afdelingsregnskab), mens byggefondsregnskab og sideaktivitetsregnskaber ikke skal udfyldes.

Der henvises til de gældende retningslinier for regnskabsindberetningen, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 299 af 25. januar 2002. Retningslinierne kan ses på fondens hjemmeside, www.lbf.dk, under regnskaber>regnskabsoplys-ninger>indberetning. Der henvises i øvrigt bl.a. til informationer om regnskabsindberetningen i ”input”, som udsendes til interesserede regnskabs- og edb-ansvarlige. Samme sted på hjemmesiden kan de indtil nu udsendte ”input” læses. Endvidere kan de gældende kontoplaner for organisation og afdeling samt det gratis indberetningsprogram ”BLIS-2001” hentes.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen