LBF-orienterer nr. 375 24/1-2006

Husleje- og udgiftsstatistik.

Bilag til LBF orienterer 375

På baggrund af de indberettede regnskabs- og budgettal udarbejder Landsbyggefonden årligt en husleje- og udgiftsstatistik, som optages på fondens hjemmeside www.lbf.dk. Udgiftsstatistikken udarbejdes foreløbig alene på grundlag af regnskabstal, men vil på sigt også omfatte budgettal (”kommende år” fra de indberettede regnskaber).

For at henlede opmærksomhed på disse statistikker vedlægges hermed en kort præsentation og kommentar til huslejestatistikken for 2004 og udgiftsstatistikken 2003.

Yderligere tabeller og figurer samt en uddybende kommentar til datagrundlaget forefindes på hjemmesiden under “Regnskaber” > “Regnskabsoplysninger” > “Huslejestatistik”. Spørgsmål kan rettes til regnskabskonsulenttjenesten, Keld Adsbøl (direkte tlf. 33762054) eller Michael H. Jørgensen (direkte tlf. 33762166).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen