Måling af ressourcer i et boligområde - "NaboSkabet"

Måling af ressourcer i et boligområde - "NaboSkabet"


Et værktøj til gennemførelse af målinger af ressourcerne hos beboerne i et bestemt geografisk boligområde er blevet gjort tilgængelig på Internettet.

Ideen med projektet er, at der skal være en praktisk måde at kunne sætte tal og ord på, hvordan det egentlig står til med fællesskabet, naboskabet og beboernes trivsel i en bebyggelse. Alt det man kan kalde for ”den sociale kapital” hos beboerne eller for ”netværk”.

Værktøjet hedder ”naboSKabet”, og det er udviklet af KAB og Rådgivende Sociologer A/S med økonomisk støtte fra Fonden Realdania og Landsbyggefonden. Projektet har taget 2 år, og udviklingsarbejdet er nu gennemført, så værktøjet kan blive tilgængeligt og gratis for alle.

Med redskabet kan man for eksempel få en viden om, hvordan beboerne ser på tingene i deres område og i deres hverdag. Resultatet er, at det bliver muligt at sætte fokus på de ting, som reelt optager beboerne allermest. En undersøgelse kan typisk bekræfte eller afkræfte en antagelse.

Værktøjet kan også bruges som en før- og eftermåling af en indsats i et boligområde f.eks. i forbindelse med en større renovering eller et kvarterløft.

Hvor er naboSKabet?
”naboSKabets” hjemmeside findes på www.naboskabet.dk
Her findes:

 • Et spørgeskema (modul)
 • En håndbog der guider brugeren gennem et undersøgelsesforløb (introduktionen)
 • Et program på internettet, der bearbejder besvarelserne
 • En rapport med resultater og forklaringer
 • Et katalog af idéer til hvordan man kan styrke naboskabet og udviklingen af boligområdet

Fremgangsmåden er normalt, at et spørgeskema skal formuleres og omdeles til beboerne, der så kan udfylde det på nettet eller i papirform. Når skemaerne er afleveret, er næste skridt at indtaste beboernes besvarelser i programmet. Herefter foretager programmet en statistisk behandling af data, og ud kommer en rapport med resultater og forklaringer. Et katalog af links (et ”kata-link”) giver samtidig gode og praktisk orienterede råd om, hvordan den sociale kapital i boligområdet kan øges.

Ni delmål
Resultatet af undersøgelsen præsenteres som ni delmål, der samlet set udgør et mål for den sociale kapital i boligområdet.

De ni delmål er:

 1. Tilfredshed med boligsituationen (i almindelighed)
 2. Naboskab (om relationer i hverdagen mellem naboer)
 3. Forbindelser (til kollegaer og bekendte i forbindelse med fritid og foreningsliv)
 4. Lovlydighed (om vores oplevelse af hvor meget kriminalitet, der er i boligområdet)
 5. Tillid (til naboer og andre i boligområdet)
 6. Det fysiske miljø (og hvor godt det fungerer til hverdagssamvær) 
 7. Trivsel (personlig trivsel og hvordan vi synes, vi har det)
 8. Fra idé til handling (om at få ny inspiration til boligområdet)
 9. Plads til alle (om vores oplevelser af hvor stor accept vi har af beboere, der f.eks. har sociale problemer)

Sammenligning af resultater
Redskabet indeholder også en sammenlignings-database, der gør det muligt at sammenligne resultaterne af sin egen undersøgelse med andre boligområder. Man kan som bruger få resumé af andre undersøgelser mod at gøre et resumé af sin egen undersøgelse tilgængelig for andre. Her er undersøgelserne naturligvis anonymiseret. I databasen er det muligt at søge sammenlignelige undersøgelser efter boligtype, antal boliger og geografi.

2. del af projektet
Der forventes gennemført en 2. del af udviklingsprojektet, hvor redskabet skal udbygges og kompletteres til at omfatte alle beboergrupper, herunder børn, unge og beboere med anden kulturel og/eller anden etnisk baggrund end dansk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen