LBF-orienterer nr. 397 15/12-2006

Husleje- og udgiftsstatistik. 

Bilag: Bilag til LBF orienterer vedr. huslejestatistik 2005.

Husleje- og udgiftsstatistikken, der baserer sig på de almene boligorganisationers regnskaber for 2004 og budgetter for 2005, foreligger nu.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens regnskabsdatabase,
som indeholder de elektronisk indberettede regnskaber for boligorganisationer og afdelinger.

Statistikken består, som i de foregående år af en opgørelse af huslejeniveauet iht. budgetterne (”kommende år” fra de indberettede regnskaber), og af en opgørelse af udgiftsvolumen og -strukturen i henhold til regnskaberne.

På grund af en forbedret datakvalitet er der, som noget nyt, endvidere udarbejdet en statistik over udgiftsvolumen og -strukturen i henhold til budgetterne for 2005.

Vedlagt er en kort præsentation og kommentar til disse statistikker.

Yderligere tabeller og figurer samt en uddybende kommentar til datagrundlaget forefindes på hjemmesiden under “Regnskaber” > “Regnskabsoplysninger” > “Huslejestatistik”. Spørgsmål kan rettes til regnskabskonsulenttjenesten, Keld Adsbøl (direkte tlf. 33762054) eller Michael H. Jørgensen (direkte tlf. 33762166).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Husleje- og udgiftsstatistik. 

Bilag: Bilag til LBF orienterer vedr. huslejestatistik 2005.

Husleje- og udgiftsstatistikken, der baserer sig på de almene boligorganisationers regnskaber for 2004 og budgetter for 2005, foreligger nu.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens regnskabsdatabase,
som indeholder de elektronisk indberettede regnskaber for boligorganisationer og afdelinger.

Statistikken består, som i de foregående år af en opgørelse af huslejeniveauet iht. budgetterne (”kommende år” fra de indberettede regnskaber), og af en opgørelse af udgiftsvolumen og -strukturen i henhold til regnskaberne.

På grund af en forbedret datakvalitet er der, som noget nyt, endvidere udarbejdet en statistik over udgiftsvolumen og -strukturen i henhold til budgetterne for 2005.

Vedlagt er en kort præsentation og kommentar til disse statistikker.

Yderligere tabeller og figurer samt en uddybende kommentar til datagrundlaget forefindes på hjemmesiden under “Regnskaber” > “Regnskabsoplysninger” > “Huslejestatistik”. Spørgsmål kan rettes til regnskabskonsulenttjenesten, Keld Adsbøl (direkte tlf. 33762054) eller Michael H. Jørgensen (direkte tlf. 33762166).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN