LBF-orienterer nr. 399 15/12-2006

Kommunegarantierklæring - renoveringsstøtteordningen 

Bilag: Erklæring om kommunegaranti.doc

Ved støttetilsagn efter lov om almene boliger m.v. § 91 (renoveringsstøtteordningen) kræves typisk garantistillelse for realkreditbelåningen. Beliggenhedskommunen stiller garantien og Landsbyggefonden regaranterer med nærmere angivne begrænsninger halvdelen af kommunens garanti.

Efter sammenlægningen af de 2 lovbestemte konti i Landsbyggefondens regnskab, den fælles moderniseringsfond og landsdispositionsfonden, under betegnelsen landsdispositionsfonden er regarantierklæringen tekstmæssigt blevet tilpasset hertil.

Vedlagte standard-garantierklæring vil derfor fremtidigt blive anvendt af realkreditinstitutterne.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.