LBF-orienterer nr. 382 24/4-2006

Årsberetning 2005.


Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2005.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103 ).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, http://www.lbf.dk/.
Klik her for at læse beretning 2005

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen