LBF-orienterer nr. 388 22/8-2006

Mulighed for medfinansiering af projekter omfattet af Landsbyggefondens tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr.)


I vedlagte brev af 17. august 2006 fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration henledes opmærksomheden på ministeriets puljemidler og muligheden for medfinansiering af projekter, der opnår tilskud fra Landsbyggefonden til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr.).

Ifølge det oplyste vil der være mulighed for at ansøge om midler i perioden 15. oktober 2006 – 1. januar 2007.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Mulighed for medfinansiering af projekter omfattet af Landsbyggefondens tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr.)


I vedlagte brev af 17. august 2006 fra Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration henledes opmærksomheden på ministeriets puljemidler og muligheden for medfinansiering af projekter, der opnår tilskud fra Landsbyggefonden til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr.).

Ifølge det oplyste vil der være mulighed for at ansøge om midler i perioden 15. oktober 2006 – 1. januar 2007.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen